Brigita, Indra, Indars, Indris
Iesūti
Atpakaļ

Talsu novada Licencēšanas komisija organizēja izsole rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību nomai 2023. gadam

Talsu novada Licencēšanas komisija organizēja pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 2023. gadā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča Kolkas pagasta, Mērsraga pagasta un Rojas pagasta piekrastes ūdeņos. Tā kā iesniegumos norādīto zvejas rīku apjoms pārsniedza piešķiramo zvejas rīku kopējo apjomu, tiek rīkota rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsole katrā no minētajiem piekrastes pagastiem.

Izsolei var pieteikties līdz 12. janvārim plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu attiecīgā pagasta pārvaldē:

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas limitu izsole juridiskām personām un izsole pašpatēriņa zvejai fiziskām personām tiek organizēta tikai tad, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniedz attiecīgajā pagasta teritorijā piešķiramo zvejas rīku kopējo apjomu.

Nolikumi: