Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Tukuma novadā apspriež ziņojumu par plānotās vēja parka infrastruktūras būvniecības ietekmi uz vidi

Tukuma novadā norisinās ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma par vēja parka infrastruktūras būvniecību apspriešana, informē pašvaldība.

Vēja parku SIA “BRVE” plāno būvēt Saldus novada Gaiķu un Remtes pagastos, bet saistītās infrastruktūras – kabeļlīnijas un apakšstacijas “Vāne” būvniecība notiks Tukuma novadā.

IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana Tukuma novadā notiek līdz 16.aprīlim. Ziņojums pieejams Tukuma novada pašvaldībā, Tukuma novada Vānes pagasta pārvaldē, kā arī ziņojuma sagatavotāja SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes “environment.lv” sadaļā “Aktualitātes”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti trešdien, 5.aprīlī, plkst.17. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta interneta mājaslapā “environment.lv”, kur pēc sanāksmes tiks publicēts tās ieraksts.

Jautājumus par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu līdz 15.aprīlim varēs nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi “brveparks@environment.lv”, un uz tiem tiks sniegtas rakstiskas atbildes, pausts Tukuma novada interneta vietnē. Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 16.aprīlim var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB).

Saldus novada Gaiķu un Remtes pagastos sākotnēji tika plānots izbūvēt līdz 17 lielas jaudas vēja elektrostacijas (VES). Katras stacijas nominālā ražošanas jauda varētu sasniegt vairāk nekā 6 megavatus (MW). VES parka būvniecībai paredzētās teritorijas kopējā platība aizņem 3,66 kvadrātkilometrus, to pamatā veido lauksaimniecībā izmantojamas zemes, bet neliela daļa teritorijas tiek izmantota mežsaimnieciskās darbības veikšanai, teikts VPVB lēmumā par IVN procedūras piemērošanu.

Pašreizējā projekta attīstības stadijā tiek vērtētas 16 dažādas potenciālās VES novietojuma vietas. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā pie Tukuma novada Vānes pagastā esošas 110 kilovoltu (kV) gaisvadu līnijas ir plānots izbūvēt 110 kV apakšstaciju “Vāne”, kura nodrošinās saražotās elektroenerģijas nodošanu kopējā tīklā. Tiek plānots, ka saražotā elektroenerģija no VES uz apakšstaciju tiks padota pa 20 kV kabeļlīnijām.