Atpakaļ

Tukuma novada pašvaldība izveidota darba grupa Smārdes industriālā parka attīstībai

Smārdes industriālais parks un tam apkārt esošās teritorijas un transporta infrastruktūra šobrīd ir potenciālā vieta augstas attīstības industriālajam parkam. Lai šo ieceri īstenotu, Tukuma novada pašvaldība ir izveidojusi darba grupu, kura izstrādās kopējo attīstības stratēģiju, detālplānojuma, arhitektūras un inženiertehniskos risinājumus, kā arī meklēs iespējas piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu augstas attīstības industriālā parka izveidei.

Smārdes industriālais parks atrodas ārpus Tukuma pilsētas robežas, bet tikai piecu minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, pie šosejas A10 (“Rīga –Ventspils”) un P98 (“Jelgava – Tukums”). Industriālā parka teritorijā, kas aizņem vairāk nekā 500 ha, šobrīd atrodas lidosta “Jūrmala Airport”, pašvaldības īpašumi un īpašumi, kas pieder fiziskām un juridiskām personām, kuras veic uzņēmējdarbību vai attīsta savu teritoriju.

Smārdes industriālā parka attīstība ir ļoti svarīga Tukuma novada un visa šī reģiona ekonomikas stiprināšanai. Jau šobrīd Smārdes industriālajam parkam ir daudz priekšrocību, lai tas nākotnē veidotos par augstas pakāpes industriālo parku. Pie tā stiprajām pusēm var minēt:

 • vienīgais industriālais parks Latvijā ar lidostas resursu pieejamību;
 • plaša transporta koridoru pieejamība (lidostas, ostas, dzelzceļš, autoceļi);
 • brīvas teritorijas attīstībai;
 • perspektīvi esošo uzņēmēju attīstības plāni;
 • augsta gatavības pakāpe – atbilstošs teritorijas plānojums;
 • attīstīta apstrādes nozare reģionā;
 • tuvumā pieejama atkritumu pārstrāde/šķirošana;
 • pozitīva ārvalstu investoru un pašvaldības sadarbības pieredze;
 • lielāko Latvijas izglītības iestāžu sasniedzamība 50 km attālumā;
 • labas iespējas piesaistīt kvalificētus darbiniekus no Pierīgas, kā arī mazāk kvalificētus darbiniekus no lauku reģioniem.

 

Ir iezīmētas  arī Smārdes industriālā parka potenciālās attīstības jomas, un tās ir:

 • potenciāls zināšanu ietilpīgām bioekonomikas nozarēm (RIS3) – attīstīta lauksaimniecības un mežsaimniecības nozare kā pamats, attīstīta apstrādes rūpniecība, pieeja Rīgas un Jelgavas universitātēm, zināšanām, kompetencēm un darbaspēkam;
 • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas (RIS3) – eksporta tirgos konkurētspējīgi uzņēmumi ar augstu izaugsmes potenciālu, pieeja Rīgas intelektuālajam resursam un materiāliem;
 • aviācijas joma – visplašākās attīstības iespējas, ņemot vērā esošo lidlauka infrastruktūru.

Lai gan līdz mūsdienīga augstas pakāpes industriālā parka izveidei ir vēl gana daudz sagatavošanās darbu – detālplānojuma, arhitektūras un inženiertehnisko risinājumu izstrāde, kā arī ir jāmeklē iespējas piesaistīt Eiropas struktūrfondu finansējumu, u.c. –, tomēr pēc darba grupas izveides šis process ir iekustējies. Pašvaldība jau iepriekš ir guvusi pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā un privāto investīciju piesaistē, kas būs ļoti noderīgas šī projekta īstenošanai. Attīstot Smārdes industriālo parku, novadā ne vien tiktu radītas jaunas darba vietas, bet arī tiktu veicināts straujš izrāviens uzņēmējdarbības attīstībai.