Atpakaļ

Ventspilī notiks izsole tirdzniecības vietu nomai Zilā karoga pludmalē pie 5. laipas

1. martā plkst.14:00 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Komunālā pārvalde” telpās Užavas ielā 8, Ventspilī notiks izsole par 2 tirdzniecības vietu nomas tiesībām Zilā karoga pludmalē pie 5. laipas. Izsoles uzvarētāji iegūs teritorijas nomas tiesības uz 4 gadiem, uz kā nomnieks varēs izvietot stacionārus tirdzniecības kioskus, u.c. tirdzniecībai atbilstošu stacionāru aprīkojumu.

Organizētajā izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās izsolei, iesniedzot (vai iesūtot pa pastu) pieteikumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē „Ventspils Komunālā pārvalde”, Užavas ielā 8, 3.stāvā, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00, un no 13:00 līdz 17:00 (piektdienās līdz plkst. 16:00), vai arī elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu apliecinātus noteikumos minētos dokumentus, kas nosūtīti uz e-pastu: kom.parvalde@ventspils.lv līdz 2023. gada 27. februārim plkst. 17:00 ieskaitot.

Izsole notiks mutiski ar augšupejošu soli, kur katrs dalībnieks paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā nodrošinājuma nauda 50 EUR apmērā. Sīkāk ar izsoles noteikumiem var iepazīties un lejupielādēt ŠEIT.