Atpakaļ

Vienkāršos sezonas būvju saskaņošanas procesu

Ministru kabineta sēdē šodien skatīs grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz to salāgot ar Aizsargjoslu likumu, paredzot gadījumus, kad veicams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

Pēdējo divu gadu, tas ir, Covid-19 pandēmijas laikā ir būtiski audzis sabiedrības pieprasījums pēc atpūtas ārtelpās – dabas takās, pludmalēs un citviet, tāpēc, lai atvieglotu un paātrinātu sezonas kafejnīcu, kā arī pludmales labiekārtošanas un apsaimniekošanas sezonas būvju saskaņošanas procesu, Covid-19 likumā tika iekļauts pants, kas noteic, ka Valsts vides dienests sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī pludmales labiekārtošanai un apsaimniekošanai paredzēto sezonas būvju būvniecībai pludmalē pilsētās un ciemos neveic sākotnējo izvērtējumu un neizsniedz tehniskos noteikumus.

Covid-19 likuma piemērošanas periodā nav konstatēts, ka administratīvā sloga mazinājums radītu negatīvas sekas uz apkārtējo vidi, tāpēc tas iekļaujams kā pastāvīgs regulējums.