Atpakaļ

Virknē pašvaldību veiktas izmaiņas rūpnieciskās zvejas limitos piekrastes ūdeņos

Valdība otrdien, 13. decembrī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos, veicot izmaiņas zvejas limitos jūras piekrastes ūdeņos no 2023. gada 1. janvāra Jūrmalas valstspilsētas, Talsu novada, Dienvidkurzemes novada un Ventspils novada pašvaldībai un Engures pagasta pārvaldei.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piekrastes ūdeņos ar 2023. gadu palielināts reņģu tīkla limits par 18 tīkliem. Savukārt Engures pagasta pārvaldei paredzēta divu reņģu stāvvadu aizvietošana ar 36 reņģu tīkliem.

Talsu novada pašvaldībai Mērsraga pagasta piekrastes ūdeņos papildus piešķirti 15 lucīšu murdi, vienlaikus samazinot lucīšu murdu skaitu Rojas pagastā par 15 murdiem. Papildus Rojas pagasta piekrastes ūdeņos palielināts izmantojamo reņģu tīklu limits par 15 gabaliem, kā arī paredzēta 20 lucīšu murdu aizvietošana ar pieciem zivju tīkliem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldībai specializētajai apaļo jūrasgrunduļu zvejai palielināts grunts tīklu skaits Vērgales pagasta teritorijas piekrastes ūdeņos par 30 gabaliem. Tāpat arī Ventspils novada pašvaldībai specializētajai apaļo jūrasgrunduļu zvejai palielināts apaļā jūrasgrunduļa murdu limits piekrastes ūdeņos par trim murdiem, kā arī papildus piešķirti 10 grunts tīkli zvejai pavasara periodā.

Rūpnieciskās zvejas limiti jūras piekrastes ūdeņos Jūrmalas valstspilsētas, Talsu novada, Dienvidkurzemes novada un Ventspils novada pašvaldībai un Engures pagasta pārvaldei, sākot no 2023. gada, noteikti, veicot gadskārtējās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” (30.11.2009.). Izmaiņas veiktas, pamatojoties uz pašvaldību priekšlikumiem par noteikto zvejas limitu izmaiņām jūras piekrastes ūdeņos.

Noteikumi “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”” stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.