Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

VMD aicina meža īpašniekus ievērot mizgraužu piesardzības pasākumus

Lai mazinātu egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos, Valsts meža dienests (VMD) aicina meža īpašniekus ievērot piesardzības pasākumus, informē dienestā.

VMD aicina vējgāzēs, vējlauzēs bojāto koku izvākšanas un malkas sagatavošanas darbus veikt ziemas periodā. Vienlaikus darbība, tai skaitā svaigo kokmateriālu aizvešanu no krautuvēm, būtu jābeidz ne vēlāk par 1.aprīli. Izņēmums ir kokmateriāli, kam veikti aizsardzības pasākumi, un sausais kokmateriāls.

Tāpat maija mēneša otrajā pusē un jūnija sākumā meža īpašniekiem būtu jāpārbauda egļu stumbri, it īpaši, ja koki gāzti, izšūpoti vai citādi bojāti. Gadījumā, ja tajos redzami mazi, aptuveni viena milimetra gari caurumiņi jeb kukaiņu ieskrejas, kā arī svaigas mizu skaidu nobiras koka stumbra pakājē, vēlams VMD pieteikt sanitāro kailcirti, jeb galveno cirti pēc VMD sanitārā atzinuma.

Vienlaikus no 1.aprīļa līdz 1.septembrim meža īpašniekiem nevajadzētu veikt kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes egļu audzēs, kas ir vecākas par 50 gadiem, vai kuru koku vidējais caurmērs ir lielāks par 16 centimetriem, jo ciršanas atliekas izdala terpēnus, kas pievilina mizgraužus un veicina kukaiņu savairošanos un pastiprina mizgraužu piesaisti skuju koku audzēm.

Kā norāda VMD, izņēmumi pieļaujami vien tajos gadījumos, kad egļu audzes ir kompaktas un izolētas, un atrodas ne tuvāk par 100 metrus no citām pieaugušām egļu audzēm. Šādas audzes atļauts nocirst kailcirtē, nocērtot vienā paņēmienā visu mežaudzi.

Tāpat VMD atgādina, ka sausie, mizgraužu bojātie koki risku mežaudzei vairs nerada, tomēr darbības, kas saistītas ar to izvākšanu vasaras periodā, var veicināt mizgraužu piesaisti audzēm, kurās šos kokus izvāc. Mežsaimnieciskā darbība būtu pieļaujama, ja tā notiek lapu koku audzēs, kur sastopamas vien atsevišķas egles.

Kā norāda VMD, egļu astoņzobu mizgrauzis uzskatāms par visagresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli visā Eirāzijā, tas var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus. Latvijā egļu astoņzobu mizgraužu pirmie izlidojumi jau vairākus gadus ir novēroti aprīļa beigās, taču to masveida izlidošana parasti notiek ap maija pirmo dekādi vai maija vidū. Sauss, silts un bezvēja laiks ir labvēlīgs nosacījums egļu astoņzobu mizgrauža izlidošanai.

VMD ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju. VMD uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, piedalās meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā, īsteno meža ugunsdzēsību, uzrauga, kā noteiktās prasības ievēro tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī tirgotāji un pārraudzības organizācijas.