Atpakaļ

Vāc parakstus par stipendiju saņēmēju loka paplašināšanu augstskolās

Sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” sākta parakstu vākšana par stipendiju saņēmēju loka paplašināšanu augstskolās.

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Kate Beķe. Viņa aicina mainīt stipendiju saņēmēju apjomu līdz 20% no studējošajiem pašreizējo 5% vietā. Beķe norāda, ka tādējādi jauniešiem tiks nodrošināts lielāks finansiālais atbalsts, kā arī veicināta mūžizglītība.

Tā kā stipendiju piešķiršanas kārtību Latvijā regulē Ministru kabineta noteikumi, būtu nepieciešami to grozījumi, taču Beķe uzsver – pirmām kārtām par šo jautājumu ir nepieciešama diskusija Saeimā.

Beķe uzskata, ka no iniciatīvas visvairāk iegūtu jaunieši un studenti, jo, viņasprāt, palielinot stipendiju skaitu, palielināsies arī interese par tālākām studijām. Tāpat, iniciatīvas autoresprāt, tas veicinātu mūžizglītību un Latvijas ekonomikas konkurētspēju.