Magda, Magone, Mērija, Magdalēna
Iesūti
Atpakaļ

Valmieras novada daudzbērnu ģimeņu atbalstam būs pieejams pabalsts mācību piederumu iegādei 40 eiro apmērā

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valmieras novada daudzbērnu ģimeņu atbalstam būs pieejams pabalsts mācību piederumu iegādei 40 eiro apmērā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību no 1. – 9. klasei, atgādina novada pašvaldībā.

Daudzbērnu ģimenes statusu pabalsta saņemšanai varēs apliecināt ar derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene”, ja vismaz vienam no vecākiem un vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Atbalstu daudzbērnu ģimene var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir un izmaksā Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz vecāka iesniegumu un Sociālo lietu pārvaldes lēmumu. Tas tiek izmaksāts, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Iesniegumu iesniedzot klātienē, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene”. Savukārt iesniegumu nosūtot elektroniski vai pa pastu, nepieciešams pievienot apliecības kopiju – apliecības abas puses ar redzamu apliecības numuru un bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuri iekļauti kā daudzbērnu ģimenes bērni.

Valmieras novada pašvaldībā aicina iesniegt iesniegumus elektroniski, portālā “Latvija.lv” kā e-adreses lietotājam tiešsaistē aizpildot un nosūtot uz Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adresi speciālo pieteikuma e-formu (atrodama lodziņā “Izvēlies veidlapu”) vai nosūtot uz e-pastu “slp@valmierasnovads.lv” elektroniski parakstītu aizpildītu iesniegumu (veidlapa atrodama tīmekļvietnē “www.valmierasnovads.lv”, sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti”).

Savukārt iesniegumu papīra veidā var iesniegt valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās, savai dzīvesvietai tuvākajam sociālajam darbiniekam vai arī, nosūtot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei adresētu iesniegumu pa pastu (Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201).

Topošo pirmklasnieku vecāki atbalstam aicināti pieteikties no jaunā mācību gada 1.septembra, kad bērns jau uzsācis mācības 1.klasē.

2022.gadā pabalsts mācību piederumu iegādei izmaksāts 765 mājsaimniecībām, savukārt līdz 2023.gada 31.jūlijam pabalsts izmaksāts 130 mājsaimniecībām.