Atpakaļ

Valsts iestāžu un pašvaldību veiktajiem zivju resursu aizsardzības pasākumiem būs pieejams atbalsts 85 800 eiro apmērā

Valsts iestāžu un pašvaldību veiktajiem zivju resursu aizsardzības pasākumiem būs pieejams atbalsts 85 800 eiro apmērā, liecina oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” publiskotā Zemkopības ministrijas (ZM) informācija.

Atbalsts būs pieejams Zivju fonda pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko īsteno valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējiem izdevumiem), kā arī ar zivju resursu un ūdeņu kontroli un pārvaldību saistītas pašvaldību infrastruktūras attīstībai” otrajā kārtā.

Projektus varēs iesniegt no 2024.gada 1.augusta līdz 30.septembrim.

Lai varētu saņemt atbalstu, viena projekta iesnieguma vai vairāku iesniegto projektu kopsumma nevarēs pārsniegt 15 000 eiro.

Par pasākuma līdzekļiem nevarēs iegādāties stacionāros un portatīvos datorus, apģērbus un apavus, izņemot aukstumu un mitrumu aizturošus spectērpus. Tāpat, pretendentam iesniedzot projekta pieteikumu, par projekta mērķi būs jānorāda, kam konkrēti attiecīgais aprīkojums un citas paredzētās iegādes tiks izmantotas.

Projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu un spectērpu iegāde kontroles pasākumu nodrošināšanai, vienas tehniskās vienības un viena spectērpa iegādei, noteikts maksimālais finansējuma atbalsta apmērs.

Noteikts, ka kvadricikla, sniega motocikla vai cita transporta līdzekļa iegādes summa nevarēs pārsniegt 3000 eiro, “RIB” tipa laivas iegādes, kura paredzēta iekšējiem ūdeņiem, summa nevarēs pārsniegt 1900 eiro, bet jūras ūdeņiem paredzētas laivas iegādes summa nevarēs pārsniegt 7000 eiro. Stiklašķiedras, polietilēna vai alumīnija laivas iegādes summa nevarēs pārsniegt 11 200 eiro, laivas dzinēja, kuru paredzēts izmantot iekšējos ūdeņos, summa nevarēs pārsniegt 4500, bet dzinēja, kuru paredzēts izmantot jūras ūdeņos, summa nevarēs pārsniegt – 10 000 eiro.

Tāpat drona ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu iegādes summa nevarēs pārsniegt 6000 eiro, tālskata iegādes summa nevarēs pārsniegt 700 eiro, bet nakts redzamības iekārtas – 2500 eiro. Video kameras ar “SD” kartēm summa nevarēs pārsniegt 700 eiro, termokameras – 5000 eiro, sporta kameras ar komplektāciju – 1000 eiro, bet meža kameras ar komplektāciju – 400 eiro.

Savukārt eholotes komplekta iekšējiem ūdeņiem iegādes summa nevarēs pārsniegt 3900 eiro, bet jūras ūdeņiem – 10 000 eiro. Tāpat rokas GPS ar komplektāciju iegādes summa nevarēs pārsniegt 600 eiro, planšetdatora kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai – 1000 eiro, bet aukstumu un mitrumu aizturoša spectērpa – 2000 eiro.

Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.