Atpakaļ

Veido platformu, kas palīdzēs studentiem un darba ņēmējiem pārcelties starp ES valstīm

Noslēdzies Eiropas Savienības (ES) ACROSS pilotpētījums, testējot digitālo pārrobežu platformu, kas palīdz risināt jautājumus saistībā ar studentu un darba ņēmēju pārcelšanos starp valstīm, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Latvija bija izvēlēta kā viena no trīs testēšanas valstīm. Testēšana notiek Latvijā, Vācijā un Grieķijā.

Platformas mērķis ir nodrošināt ērtu publisko pakalpojumu vietni starp Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, lai, piemēram, dzīves vietas maiņas gadījumā lietotājs ar platformas palīdzību varētu atlasīt aktuālos pakalpojumus un izpildīt tos vienuviet. Plānots atvieglot tādus pakalpojumus kā pieteikšanos studijām augstskolā, diploma atzīšanu, stipendijas, uzturēšanās atļaujas formēšanu, medicīniskos pakalpojumus, dzīvesvietas pakalpojumus un citus.

Testēšanai platformā bija sagatavoti pieci pārcelšanās scenāriji studijām un darbam testēšanas valstīs.

Pilotpētījuma pirmajā posmā Latvijā tika organizētas divas testēšanas grupas, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa un vadības fakultāti. Divās darba grupās kopumā piedalījās 40 studenti un iedzīvotāji no Latvijas, Eiropas Savienības un citām valstīm.

Kā īpaši nozīmīgu platformu novērtēja citu valstu studenti, jo viņiem pieteikšanās studijām un dažādu jautājumu kārtošana ir sarežģīta un laikietilpīga un platformu viņi saskatīja kā iespēju, uzlabot un atvieglot pakalpojumu pieejamību.

Tāpat studenti norādīja, ka informācija platformā ir pietiekami viegli un ērti uztverama un lietojama.

Otrajā posmā Latvijā testēt platformu tika aicināti dažādu iesaistīto pušu pārstāvji – eksperti, pārsvarā no valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām (NVO). Kopumā atsaucība tika gūta no desmit ekspertiem, kuri specializējušies datu aizsardzības, e-pakalpojumu politikas īstenošanā, kā arī vairāki eksperti no pakalpojumu sniedzēju iestādēm un viens eksperts no NVO, kuram ir pieredze Latvijas un Eiropas mērogā, gan projektu īstenošanā, gan digitālo jautājumu, īpaši dažādu platformu izstrādē.

Trešajā kārtā tika iegūts profesionālu ekspertu viedoklis un novērtējums par šādas platformas lietderību un iespējamo izmantošanu ilgtermiņā.

Eksperti norādīja, ka bija viegli saprast platformas mērķi, īpaši ar iekļautu pamācību, skaidrojumu palīdzību, viegli orientēties profilā un ceļojumos.

Turpmākajos mēnešos notiks projekta rezultātu izvērtēšana, kā arī, pēc projekta beigām, tiks veikta biznesa potenciāla analīze un piedāvāti trīs scenāriji, no kuriem viens tiks izvēlēts turpmākajai platformas izmantošanai ilgtermiņā.