Tija, Saiva, Sentis, Santis, Saivis
Iesūti
Atpakaļ

Vēl maz skaidrības, kad varētu ieviest jaunus risinājumus no apreibinošajām vielām atkarīgo bērnu rehabilitācijai

Valsts kanceleja ir sākusi darbu pie risinājumu meklēšanas no apreibinošajām vielām atkarīgo bērnu piespiedu ārstēšanai un rehabilitācijai, bet pagaidām nav skaidrs, kad jauni mehānismi varētu sākt darboties.

Kā informēja Valsts kancelejas pārstāve Santa Jirgensone, kopš marta, kad jautājums tika aktualizēts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Valsts kanceleja organizējusi starpinstitucionālas sanāksmes un individuālas tikšanās ar iestādēm un nozaru ministrijām, kuru kompetencē ir jautājumi par pakalpojuma sniegšanu nepilngadīgajiem, kuri publiskajā vidē atrodas apreibinošu vielu ietekmē. Līdz šim veikts izzinošs darbs par iestāžu sadarbību un darbības algoritmiem, fiksēti problemātiskie jautājumi, aktualizēti dati.

Turpmākajos mēnešos paredzēts izstrādāt un aprobēt jaunu pakalpojumu, sagatavot rīcības algoritmus un metodiskos norādījumus, kā arī izstrādāt normatīvo regulējumu šī pakalpojuma nodrošināšanai. Valsts kancelejā norāda, ka pakalpojuma ieviešanai izšķiroša būs publisko resursu atrašana valsts un pašvaldību budžetos. Par šo pašlaik tiek veikti aprēķini.

“Attiecīgi šobrīd vairākas institūcijas, kas iesaistītas šajā projektā, vēl veic dažādus sagatavošanās darbus,” norāda Jirgensone.<>/h3

Valsts kanceleja plāno, ka jaunais pakalpojums nepilngadīgajiem, kas ir atrodas publiskajā telpā apreibinošo vielu ietekmē, nodrošinās gan sociālo atbalstu, gan veselības aprūpi un drošību ar mērķi mazināt sekas un pēc iespējas novērst atkārtotu apreibinošo vielu lietošanu. Tas neparedzēs piespiedu ārstēšanu un rehabilitāciju, bet būs kā solis uz ārstēšanu un rehabilitāciju, kad tas nepieciešams.

Valsts kanceleja šopavasar Saeimā solīja sākt darbu pie risinājuma, kā organizēt piespiedu ārstēšanu un rehabilitāciju bērniem, kuriem ir atkarība no apreibinošajām vielām.

15.februārī sasauktajā atbildīgo institūciju sanāksmē tika secināts, ka patlaban nav īsti skaidri nodefinēts algoritms, kā iestādēm rīkoties situācijā, ja bērns publiskajā vidē atrodas reibumā. Tā būtu pirmā lieta, kas jāsaprot, bērnu nogādājot īstermiņa atskurbināšanas vietā, sanāksmē norādīja Valsts kancelejas Valsts attīstības nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis.