Atpakaļ

Ventspilī sākas latviešu valodas apguves darbnīcas bērniem “Valoda skan dabā”

Ventspilī, Pārventas bibliotēkā, šodien sāksies latviešu valodas apguves darbnīcas 6-12 gadus veciem bērniem “Valoda skan dabā”.

Darbnīcas mērķis ir brīvā un drošā vidē rosināt bērnus, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda, klausīties un runāt latviski.

Kā viena no aktivitātēm tiks piedāvāta ierakstu skatīšanās, klausīšanās un to pārrunāšana, mācoties valodu tās lietojumā valodas dabiskajā vidē.

Pirmās nodarbības tēma ir “Jautājumi un atbildes”, kurā tiks spēlēta jautājumu un atbilžu spēle. Otrā nodarbība paredzēta kalendāram un pulksteņa laika lietojumam, bet, turpinot nodarbības bibliotēkas vidē tiks izmantotas arī grāmatas un pasakas, lai attīstītu prasmi lietot latviešu valodas radošā darbā.

Valodas apguves darbnīcas plānotas no šodienas katru trešdienu no plkst.11 līdz plkst.12.

Interesentui var pieteikties, zvanot 63680075 vai rakstot uz e-pastu “vita.ozola@ventspils.lv”.