Atpakaļ

Ventspils brīvostas valde aicinās no brīvostas teritorijas izslēgt 118 zemes īpašumus

Ventspils brīvostas valde aicinās no brīvostas teritorijas izslēgt 118 zemes īpašumus, kas kopā aizņem gandrīz desmito daļu brīvostas teritorijas, informēja Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvji.

Šobrīd spēkā esošās Ventspils ostas robežas ar Ministru kabineta noteikumiem tika apstiprinātas 2010.gadā. Atbilstoši šiem noteikumiem Ventspils ostas teritorijā ir arī divas pirmsskolas izglītības iestādes, divas kapu teritorijas un vairākas dzīvojamās mājas, kā arī meži, parki un citas teritorijas, kuras, ņemot vērā to ģeogrāfisko stāvokli, Ventspils brīvostas pārvaldes ieskatā, nevarētu tikt izmantotas ostas perspektīvai attīstībai un tāpēc būtu no brīvostas teritorijas jāizslēdz.

Ostu likums nosaka, ka ostas robežas nosaka Ministru kabinets pēc Satiksmes ministrijas, pašvaldības, ostas pārvaldes un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma.

Ventspils brīvostas valde 27.jūlijā pieņēma lēmumu virzīt izmaiņas Ventspils ostas teritorijas robežās, izslēdzot no tām kopumā 118 valsts, pašvaldības un privātos zemesgabalus vairāk nekā 200 hektāru platībā, kas ir gandrīz viena desmitā daļa no brīvostas teritorijas.

Tuvākajā laikā visu Ventspils brīvostas valdes ieskatā no Ventspils brīvostas robežām izslēdzamo teritoriju nomnieki saņems rakstisku informāciju par iecerētajām izmaiņām ar aicinājumu izteikt viedokli vai iebildumus, ja tādi būtu.

Gala lēmumu par robežu maiņu pieņems Ministru kabinets.