Kristīne, Kristīna, Krista, Kristiāna, Kristiāns
Iesūti
Atpakaļ

Ventspils novadā izveidotas sešas pagastu apvienības

Ventspils novadu izveidotas sešas pagastu apvienības, informēja pašvaldības komunikācijas speciāliste Inga Andra Leigute.Jūnija sākumā pašvaldības funkciju un uzdevumu īstenošanu Ventspils novada pašvaldības iestādē “Ventspils novada pašvaldības administrācija” sāk Piltenes pilsētas/pagasta un Zlēku pagasta apvienība, Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienība, Popes un Puzes pagastu apvienība, Vārves un Ziru pagastu apvienība, savukārt Ugāles un Usmas pagastu apvienība un Tārgales un Ances pagastu apvienība pastāv jau no šī gada sākuma.

Ventspils novada pašvaldības nolikums nosaka, ka Ventspils novadu veido sešas teritoriālas vienības:

  • Piltenes pilsētas/pagasta un Zlēku pagasta apvienība, kurā ietilpst Piltenes pilsēta, Piltenes pagasts un Zlēku pagasts,
  • Ugāles un Usmas pagastu apvienība, kurā ietilpst Ugāles pagasts un Usmas pagasts,
  • Tārgales un Ances pagastu apvienība, kurā ietilpst Tārgales pagasts un Ances pagasts,
  • Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienība, kurā ietilpst Užavas pagasts un Jūrkalnes pagasts,
  • Popes un Puzes pagastu apvienība, kurā ietilpst Popes pagasts un Puzes pagasts,
  • Vārves un Ziru pagastu apvienība, kurā ietilpst Vārves pagasts un Ziru pagasts.

Kā informē Leigute, ievērojot Darba likumā, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un Pašvaldību likumā ietverto regulējumu, nolūkā veicināt darbinieku kvalifikācijas izaugsmi, neizsludinot atklātu konkursu un motivējot pārcelšanas pieļaujamību un lietderību, tika veikta pagastu pārvalžu vadītāju darba rezultātu un kvalifikācijas izvērtēšana, kā arī uzklausīts pašu darbinieku viedoklis.

Tādējādi no šī gada 1.jūnija Piltenes pilsētas/pagasta un Zlēku pagasta apvienības pārvaldes vadītājs ir Aigars Kress, Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītājs – Guntars Reķis, Popes un Puzes pagastu apvienības pārvaldes vadītājs – Mārtiņš Libkovskis, Vārves un Ziru pagastu apvienības pārvaldes vadītāja – Gunita Ansone. Savukārt Ugāles un Usmas pagastu apvienības pārvaldi vada Gendrihs Šķesters; Tārgales un Ances pagastu apvienības pārvaldi – Mārcis Laksbergs.

Pārvalžu vadītāji vada, plāno, organizē un nodrošina pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgi par pārvaldes darbības tiesiskumu.

Palīgi pagastu apvienību pārvalžu vadītājiem ir saimniecības vadītāji, kas nodrošinās novada pašvaldības iestādes īpašuma un teritorijas apsaimniekošanu pagastu apvienības administratīvajā teritorijā, organizēs vadīs un veiks tehnisko darbinieku darba uzskaiti, organizēs nelielus remontdarbus pārvaldībā nodotajās ēkās un veiks citus darbus.

Pagastu apvienību pārvalžu vadītāju kontaktinformācija ir pieejama Ventspils novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Kontakti”.