Atpakaļ

Arī turpmāk SIA „Dundagas veselības centrs” sniegs ilgstošas sociālās aprūpes un izmitināšanas pakalpojumus

24. februāra domes sēdē deputāti nolēma saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību SIA Dundagas veselības centrs”. Tādējādi arī turpmāk Dundagas pagastā tiks sniegti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, lai nodrošinātu to pieejamību Talsu novada iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai.

Pagājušā gada 24. novembra domes sēdē tika pieņemts lēmums SIA „Dundagas veselības centrs” sociālās aprūpes un izmitināšanas nodrošināšanas funkcijas nodot pašvaldības pansionātam „Lauciene”, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp arī rentgena pakalpojumu Dundagas pagastā sniegt līdz brīdim, kad tā pieejamība tiks nodrošināta citādā veidā.

Pēc pašvaldības lūguma SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”(ZKRS) veica veselības aprūpes pakalpojumu, tostarp arī rentgena pakalpojumu nodrošināšanas ekonomisko izvērtējumu. Līdztekus tam tika izskatītas šo pakalpojumu pārņemšanas iespējas. ZKRS Talsu filiālē ir pieejams plašs veselības aprūpes pakalpojumu klāsts, kas pieejams visiem Talsu novada iedzīvotājiem, tāpēc SIA „Dundagas veselības centrs” nepārņems rentgena un citu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Lai nodrošinātu un turpinātu Dundagas veselības centra darbības veidu – veselības pakalpojumu sniegšanu, tostarp arī rentgena pieejamību, pašvaldības budžetā ik gadu šim mērķim būtu jāparedz dotācija vismaz 27 000 eiro. Ņemot vērā šī pakalpojuma ekonomisko izvērtējumu un pakalpojuma sniegšanas zemo efektivitāti, dome pieņēma lēmumu no 1. aprīļa tos pārtraukt.

Savukārt, lai īstenotu un attīstītu darbības veidu, kas paredz sociālo aprūpi un izmitināšanu, Talsu novada dome pieņēma lēmumu ar 1. aprīli slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA „Dundagas veselības centrs” par pārvaldes uzdevuma veikšanu – sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Talsu novada iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai.

Saglabājot un attīstot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Dundagas pagastā, ir pieņemts lēmums, kas ir stratēģiski svarīgs pašvaldības administratīvās teritorijas vienmērīgai un līdzsvarotai attīstībai un vērsts uz to iedzīvotāju pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma pensijas, I vai II grupas invaliditātes dēļ.

Deleģēšanas līguma termiņš tiks noslēgts līdz 2028. gada 31. martam.

Ar 1. aprīli uzturēšanās maksa vienai personai SIA Dundagas veselības centrs” ilgstošajā sociālajā aprūpē nedaudz palielināsies – no 29,94 eiro uz 34,08 eiro dienā. Savukārt, ja klients nodrošina medikamentus, inkontinences higiēnas līdzekļus un transporta pakalpojumus, uzturēšanas maksa būs 32,15 eiro dienā līdzšinējo 28,05 eiro vietā.