Atpakaļ

Atbalsta padomes izveidošanu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

0

Ceturtdien, 17. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē tika atbalstīta padomes izveidošana četru locekļu sastāvā SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, kā arī atbalstīti ievēlēšanai nominētie padomes locekļu kandidāti.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un uz tā pamata izdotiem Ministru kabineta noteikumiem, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir veidojama padome. Ņemot vērā, ka padomes veidošana likumā atļautā maksimālā sastāvā palielinātu kapitālsabiedrību administratīvās izmaksas, tika atbalstīta padomes izveide četru locekļu sastāvā.

Šā gada jūlijā tika uzsākta SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu kandidātu atlases procedūra, izsludinot atklātu konkursu. Saskaņā ar nominācijas komisijas, kuras sastāvā tika iekļauti visu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” dalībnieku pārstāvji, lēmumu par atklātā konkursa visatbilstošākajiem kandidātiem uz padomes locekļu amatiem atzīti sekojoši pretendenti:

  • Jānis Gardovskis, kura pārraudzībā būs akadēmiskā darbība veselības aprūpes jomā, personāla kompetenču un medicīnisko profilu attīstība;
  • Igors Udodovs, kura pārraudzībā būs korporatīvā pārvaldība un uzņēmējdarbības vadības joma;
  • Elīna Kroņkalne, kuras pārraudzībā būs IT joma;
  • Agita Ošeniece, kura pārraudzībā būs finanšu un risku vadības joma.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome atbalstīja minēto kandidātu izvirzīšanu ievēlēšanai SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomē.

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ir Ventspils valstspilsētas pašvaldībai (87,96%), Talsu novada pašvaldībai (11,47%) un Rīgas Stradiņa universitātei (0,57%) piederoša kapitālsabiedrība, kuras stratēģiskais mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, uzturot un attīstot kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu, lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības, stacionāro un ambulatoro medicīnisko pakalpojumu pieejamību Ventspils un Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.