Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
Iesūti
Atpakaļ

Kurzemē paplašina iespēju cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem saņemt sociālos pakalpojumus

Kurzemē cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var izmantot arvien plašāk pieejamos sociālos pakalpojumus, informēja projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Homka.

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtētajiem Kurzemes reģiona pašvaldībās dzīvojošajiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir pieejamas bezmaksas konsultācijas pie speciālistiem, individuāls atbalsts un citi sociālie pakalpojumi, tai skaitā arī Kurzemes pašvaldību jaunizveidotajā infrastruktūrā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Lai tos saņemtu, nepieciešams pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Kurzemes plānošanas reģiona, pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” kopīgi īstenotais projekts “Kurzeme visiem” tuvojas noslēgumam, tāpēc pašvaldības aicina cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem izmantot iespēju saņemt speciālistu konsultācijas, pakalpojumus dienas aprūpes centrā un specializētajās darbnīcās vai citus sev nepieciešamus projekta kompensētus sociālos pakalpojumus, turklāt sociālo pakalpojumu saņemšanas reižu skaits ir neierobežots.

Projekta vadītāja Sandra Miķelsone-Slava informē, ka daudzviet Kurzemē jau tapusi jauna infrastruktūra sociālo pakalpojumu sniegšanai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, piemēram, grupu dzīvokļi, dienas aprūpes centri un specializētās darbnīcas, kur arī sociālie pakalpojumi tiek apmaksāti no projekta “Kurzeme visiem” finansējuma.

Lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, no projekta “Kurzeme visiem” finansējuma kompensē vairākus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, piemēram, aprūpe mājās, īslaicīga sociālā aprūpe, speciālistu konsultācijas un individuāls atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības, pakalpojumi dienas aprūpes centros, pakalpojumi specializētajās darbnīcās, pakalpojumi grupu dzīvokļos.

Ar katru gadu, pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), valsts un pašvaldību ieguldījumiem, sociālo pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Kurzemes reģionā kļūst arvien plašāka.

Homka norāda, ka no kopumā 21 Kurzemes reģionā iecerētā infrastruktūras objekta cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem atvērti jau astoņi sociālie pakalpojumi – divi dienas aprūpes centri Priekulē un Ventspilī, divas specializētās darbnīcas Priekulē un Saldū un četri grupu dzīvokļi, trīs no tiem Saldus un viens Ventspils novadā.

Savukārt nākamajā gadā plānots atvērt vēl 13 jaunas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Dienvidkurzemes, Kuldīgas un Talsu novados, kā arī Liepājā. Plašāk par tapušo un vēl topošo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotajā informatīvajā brošūrā “Jauna infrastruktūra Kurzemē deinstitucionalizācijas procesa īstenošanai”.

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtēti 442 gan Kurzemes pašvaldībās dzīvojoši, gan arī valsts sociālās aprūpes centros pakalpojumus saņemoši pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem, no kuriem pašlaik projekta kompensētus sociālos pakalpojumus saņem 167 cilvēki. Līdz ar jaunas infrastruktūras izveidi Kurzemē daudzviet Kurzemes reģionā sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem kļuvuši vēl pieejamāki, tāpēc cilvēku skaits, kuri saņem projekta kompensētus sociālos pakalpojumus, katru gadu turpina pieaugt. Iecerēts, ka līdz 2023.gada beigām sociālie pakalpojumi Kurzemes reģiona pašvaldībās projektā “Kurzeme visiem” tiks kompensēti 297 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Garīga rakstura traucējumi ir psihiskas saslimšanas vai garīgās (intelektuālās) attīstības traucējumi, kas ierobežo cilvēka spējas strādāt un pilnvērtīgi aprūpēt sevi, taču, saņemot nepieciešamo atbalstu, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Garīga rakstura traucējumi ir, piemēram, depresija, Dauna sindroms, autisms, stresa radīti traucējumi, veģetatīvā distonija un citi.

Deinstitucionalizācijas projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā cilvēkiem ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.