Atpakaļ

Liepājā brīvpusdienas piešķirs tostarp izglītojamajiem no ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti

Liepājas pilsētas dome grozījusi saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs, nosakot papildu atvieglojumu grupas, kam piešķirams ēdināšanas maksas atvieglojums 100 % un 50 % apmērā, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ēdināšanas maksas atvieglojums piešķirts, atbalstot daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuras audzina bērnu ar I vai II invaliditātes grupu.

Dome lēmusi noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 100 % apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai bērnu ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu. Bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu;

Tāpat lemts noteikt, ka atvieglojumu 100% apmērā vispārizglītojošā skolā ir tiesības saņemt izglītojamam no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem, vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu. Ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu;

Vēl noteikts, ka atvieglojumu 50% apmērā vispārizglītojošā skolā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu. Bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 24 gadu vecumu.

Saistošo noteikumu grozījumos tiks noteikts, ka primārais saziņas kanāls starp pašvaldību un privātpersonu ir oficiālā elektroniskā adrese, ja atvieglojumu pieprasītājam tāda ir izveidota.