Atpakaļ

Topošajai ģimenes ārstei piešķirta Tukuma novada pašvaldības stipendija

Ar mērķi atbalstīt un motivēt jaunos speciālistus savu karjeru īstenot Tukuma novadā, Tukuma novada pašvaldība piešķir stipendijas noteiktu specialitāšu studentiem, medicīnas rezidentiem. Šogad pašvaldības stipendija piešķirta SIA “Tukuma slimnīca” topošajai ģimenes ārstei Līgai Isajevai.

Ārstu trūkums ir aktuāls daudzviet Latvijā, un augsti kvalificētu speciālistu piesaiste jau ilgāku laiku bijis liels izaicinājums arī Tukuma slimnīcai. Taču aizvadītais gads tieši šajā ziņā bijis veiksmīgs – darbu Tukuma slimnīcā ir uzsākuši daudz jauni, talantīgi dažādu jomu speciālisti, kas Tukuma novada iedzīvotājiem ir ļoti liels ieguvums. “Lai Tukuma novadam piesaistītu augsti kvalificētus speciālistus, ir izstrādāti saistošie notikumi, kā ietvaros pašvaldība jaunajiem speciālistiem sniedz atbalstu stipendijas veidā. Turklāt pašvaldība var jaunajam speciālistam piešķirt dzīvojamo platību,” pauž Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa.

Līga Isajeva, kurai 2022. gada novembrī tika piešķirta pašvaldības stipendija,  Tukuma slimnīcā strādā kopš 2022. gada 1. oktobra. Šobrīd viņa ir Latvijas Universitātes rezidente studiju programmā “Ģimenes medicīna” un, to pabeidzot, pēc trim gadiem plāno būt ģimenes (vispārējās prakses) ārste. Lai vairāk uzzinātu gan par Līgu, gan par viņas izvēli savu karjeru uzsākt tieši Tukuma slimnīcā, aicinājām viņu uz sarunu.

Lūdzu, pastāstiet vairāk par sevi! Kādēļ izvēlēta šāda, nebūt ne tik viegla, profesija?

Ārstniecība nav mana pirmā izglītība, iepriekš studēju Uzņēmējdarbības vadību. Tomēr zinātkāre par to, cik sarežģīti un aizraujoši darbojas cilvēka ķermenis, pamudināja šo jomu apgūt dziļāk, kas rezultātā aizveda pie ārstniecības studiju uzsākšanas. Tālākais ceļš jau bija garie studiju gadi un dažādie kursi, kas jāapgūst, lai kļūtu par ārstu, un šajā laikā nosvēros uz ģimenes ārsta specialitātes pusi. Galvenā motivācija ir vēlme palīdzēt cilvēkiem būt veseliem. Mūsu organismam ir fantastiskas spējas atjaunoties un pielāgoties, bet bieži vien ir vajadzīga palīdzība no speciālista, lai pieņemtu pareizus lēmumus savas veselības labā vai iespējami ātri atgūtos pēc slimības vai traumas.

Kas sniedzis motivāciju un pārliecību par pareizo virzienu profesijas izvēlē?

Katrs pacients, kura dzīves kvalitāte var tikt uzlabota, ir vislielākā motivācija. Jo veselāka ir mūsu sabiedrība un izglītotāka par to, kas ir labs un veselīgs priekš viņiem, jo lielākus darbus mēs varam darīt un laimīgāki būt. Un atbalsts, lai to spētu,  ir nepieciešams visā dzīves garumā, no piedzimšanas līdz sirmam vecumam.

Kādēļ izvēlējāties turpmāko karjeru saistīt tieši ar Tukuma slimnīcu un kādas vērtīgas atziņas iegūtas, strādājot šeit?

Tukums slimnīca ir salīdzinoši neliela, lokāla medicīnas iestāde, kas, manuprāt, ir liela priekšrocība, jo pieeja pacientam var būt daudz individuālāka, un manas kā ārsta rezidenta iespējas realizēties un palīdzēt pacientiem pat daudz plašākas, jo tādā vidē katras rokas ir daudz nozīmīgākas. Apgūstot darbu uzņemšanas nodaļā, savā ziņā pat pārsteidza tas, cik pretimnākošs un atsaucīgs var būt nodaļas kolektīvs un cik ļoti šī atvērtība palīdz iekļauties nodaļas darbā. Nodaļas vadītāja Sanita Kaminska ir izcils skolotājs šajā ceļa sākumā.

Ko jūs ieteiktu citiem ārstiem, lai mudinātu viņus nākt strādāt uz Tukuma slimnīcu?

Es ieteiktu pašiem priekš sevis saprast, kur būs tā vieta, kur viņu devums būs visnozīmīgākais, un nenovērtēt par zemu iespēju strādāt lokālā slimnīcā, tuvu saviem pacientiem, kam tāpat nepieciešama palīdzība, bet ceļš līdz lielajiem centriem ir salīdzinoši ļoti tāls.

 

Tukuma novada pašvaldības stipendija jaunajai speciālistei piešķirta 100 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, kas tiks aprēķināta proporcionāli darba slodzei Tukuma slimnīcā un izmaksāta reizi mēnesi līdz pat rezidentūras beigām – 2025. gada 30. septembrim. Tāpat vienošanās paredz, ka pēc rezidentūras beigšanas jaunā speciāliste ne mazāk kā trīs gadus turpinās strādāt Tukuma novadā.

Kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz atbalstu stipendijas veidā, nosaka Tukuma novada domes 2022. gada 30. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 19 “Par pašvaldības atbalstu ārstniecības personu piesaistei Tukuma novadā”, kas pieejami pašvaldības tīmekļvietnē www.tukums.lv.