Atpakaļ

Valsts kontrole sāk dalību skolu programmā DZĪVEI GATAVS

Valsts kontrole sākusi dalību nodibinājuma IESPĒJAMĀ MISIJA skolu programmā DZĪVEI GATAVS, lai ar jauniešiem dalītos zināšanās par nozīmīgu risku noteikšanu, efektīvu valsts budžeta plānošanu un pārvaldīšanu, par spēju analizēt procesus sabiedrībā, pilsonisko līdzdalību u.c. prasmēm, kas sekmēs gan jauniešu individuālu izaugsmi, gan ilgtspējīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē.

Dalība programmā DZĪVEI GATAVS ir iespēja mērķēti un jēgpilni uzrunāt bērnus un jauniešus – iespējams, nākamos Valsts kontroles un valsts pārvaldes darbiniekus, viņu pasniedzējus un ģimenes, tā sabiedrībā kopumā skaidrojot un veicinot izpratni par Valsts kontroles darbu un tā ietekmi uz Latvijas valsts attīstību un sabiedrības labklājību.

Dalību skolu programmā DZĪVEI GATAVS Valsts kontrole sāk iestādes simtgadē jeb #100gadiKONTROLSPĒKA gadā, ko plašāk atzīmēs 16.augustā.

Atklājot Valsts kontroles dalību DZĪVEI GATAVS, piektdien, 3.februārī, valsts kontrolieris Rolands Irklis viesosies Rīgas 64. vidusskolā, stāstot par saviem līdzšinējiem profesionālajiem izaicinājumiem un darbu Valsts kontrolē.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis: “Izglītota sabiedrība ir katras neatkarīgas un stabilas valsts pamatvērtība. Zināšanu un pieredzes nodošana bērniem ir pieaugušu cilvēku atbildība un pienākums, tāpēc arī mēs – Valsts kontroles komanda – esam nolēmuši piedalīties programmā skolām DZĪVEI GATAVS. Stāstot par iestādes mērķiem un uzdevumiem, aicināsim skolēnus iepazīt dažādu profesiju pārstāvjus, kuri būdami sava darba entuziasti, veicina mūsu valsts izaugsmi. Dalīsimies praktiskā pieredzē par mūsu valsts pārvaldību un gudru saimniekošanu, motivējot skolēnus jau skolas laikā stiprināt zināšanas par mūsu valsti un pilsonisko apziņu, kas nākotnē noderēs profesionālajos izaicinājumos.”

Dana Skrupska, skolu programmas DZĪVEI GATAVS vadītāja: “Mūsdienās skolēniem tiek piedāvātas neizmērojamas iespējas izvēlēties nākotnes karjeras iespējas, taču nereti trūkst informācijas par to, kāpēc darbs tieši valsts sektorā ir tik nozīmīgs, lai veicinātu valsts attīstību. Tieši tāpēc mēs esam priecīgi skolu programmas “Dzīvei gatavs” saimē uzņemt arī Valsts kontroli, lai kopīgi informētu skolēnus par to, cik tas ir svarīgi – būt pilsoniski aktīviem iedzīvotājiem. Mums ir patiess prieks, ka ar savu dalību skolu programmā “Dzīvei gatavs”, Valsts kontroles darbinieki informēs skolēnus par to, kādi ir šīs institūcijas galvenie pienākumi un kā izskatās darba ikdiena, veicinot arī sabiedrības iesaisti un labklājību.”

DZĪVEI GATAVS programmā skolām Valsts kontrole piedāvā divas vieslekcijas – spēle par budžetu 1. klasēm un “Karjeras mugursoma” vieslekciju skolēniem no 8. līdz 12. klasei:

• “Karjeras mugursoma” vieslekcijās skolēniem būs iespēja iepazīties ar Valsts kontroles darbu un valsts budžeta pārvaldības pamatprincipiem interaktīvā un praktiskā nodarbībā.

• Vieslekcijā 1. klasei “Vai Tu zini, kas ir “valsts nauda” un kurš uzrauga, lai to pareizi izlietotu?” Valsts kontroles darbinieki ar radošu spēli iepazīstinās skolēnus ar revidentu darbu, valsts budžeta funkcijām un plānošanu, kā arī darījumu atbilstības uzraudzību. Spēles mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par naudu – tā ir ne tikai atsevišķās mājsaimniecībās (vecāku makos un pašu krājkasītēs), bet tas ir arī valsts kopējais budžets – visu nodokļu maksātāju nauda. Lai pārliecinātos, vai valsts budžeta tēriņi ir plānoti labākā iespējamā veidā no valsts un sabiedrības vajadzībām, Valsts kontrole veic finanšu, atbilstības un lietderības revīzijas. Skolēnus aicināsim iejusties valsts revidentu, preču pārdevēju un pircēju lomās.

Vieslekcijas skolās iecerētas gan galvaspilsētā, gan reģionos, un tās iespējamas klātienē vai attālināti. Aicinām skolas pieteikties! Aktuālā informācija par Valsts kontroles DZĪVEI GATAVS vieslekcijām atrodama tīmekļvietnē www.dziveigatavs.lv.

Par Valsts kontroli

Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris.

100 gadi KONTROLSPĒKA

2023.gada 16.augustā Valsts kontroles likumam apritēs 100 gadi. Līdz ar šī likuma pieņemšanu Valsts kontrole no formālas de facto 1918.gada 2.decembrī dibinātas institūcijas kļuva par de iure neatkarīgu, koleģiālu Latvijas Republikas augstāko revīzijas iestādi. Valsts kontrole ir viena no Satversmē nostiprinātajām neatkarīgām valsts iestādēm. Satversmi parakstīja Satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste un Satversmes sapulces sekretārs Roberts Ivanovs, kuru pēc tam apstiprināja valsts kontroliera amatā. Pirmais valsts kontrolieris amatā nostrādāja 12 gadus. Viņa paraksts līdzās Jāņa Čakstes parakstam apstiprina mūsu Satversmes tekstu.