Atpakaļ

Ventspilī palielināts atbalsta apmērs zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai

Saistībā ar medicīnas pakalpojumu sadārdzinājumu, Ventspils pašvaldība palielinājusi finansiālo atbalstu pensionāriem un personām ar invaliditāti, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un politiski represētām personām, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai.

Turpmāk līdzšinējo 55 eiro  vietā pabalsta apmērs vienai personai kopsummā ir ne vairāk kā 70,00 eiro gadā, kuri tiek piešķirti 50% apmērā no izdevumiem, kas norādīti maksājumu apliecinošā dokumentā.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz kārtējā gadā izsniegti izdevumus apliecinoši dokumenti par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu. Svarīgi, lai izdevumus apliecinošais dokuments par zobu ārstēšanu un/vai protezēšanu ir izsniegts periodā, kad mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Iesniegumu veidlapas pabalsta medikamentu iegādei pieejamas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, kā arī https://labklajiba.ventspils.lv/

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.