Atpakaļ

VID aicina no salnām un sausuma cietušos lauksaimniekus pieteikties atvieglojumiem

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina lauksaimniekus, kas pavasara salnu un sekojošā ilgstošā sausuma dēļ saskaras ar grūtībām, izmantot iespēju saņemt nodokļu termiņa pagarinājumu, kā arī pagarinātajiem maksājumiem – atbrīvojumu no nokavējuma naudas.
Lai saņemtu pilnīgu atbrīvojumu no nokavējuma naudas, svarīgi pieteikties savlaicīgi, atzīmē VID.

Šī gada pavasara salnas un vasaras ilgstošais sausums ir sasniedzis dabas katastrofas mērogu, tā vakar, 13.jūlijā, lēma valdības Krīzes vadības padome. Tāpēc cietušajiem lauksaimniekiem ir pieejams valstī noteiktais atbalsts pakāpeniskai un ilgākai nodokļu nomaksai bez nokavējuma maksājumiem, skaidro VID.

Nodokļu maksājumus ir iespējams sadalīt pa daļām un maksāt līdz pat gada garumā. Turklāt būtiski, ka šiem pagarinātajiem maksājumiem netiek piemērota nokavējuma nauda.

Pagarināts ir arī laiks, kurā iespējams pieteikties termiņa pagarināšanai. Ja parasti tas jāizdara 15 dienu laikā no dienas, kad iestājās maksājumu termiņš, tad no dabas katastrofas cietušie lauksaimnieki ar lūgumu pagarināt maksājumu termiņu var vērsties VID arī vēlāk.

Tas nozīmē, ka arī tie lauksaimnieki, kas ar grūtībām veikt maksājumus saskārās jau pavasarī un maksājumus nav veikuši, nav zaudējuši iespēju saņemt dabas katastrofu laikā piemērojamos atvieglotos nosacījumu. Patlaban vēršoties VID, arī ilgāk neveiktiem maksājumiem iespējams saņemt pagarinājumu līdz pat 12 mēnešiem un turpmāk tiem netiks piemērota nokavējuma nauda.

Vienlaikus VID aicina nekavēties un, saskaroties ar grūtībām, vērsties VID tūlīt – līdz dienai, kad iestājas nodokļu samaksas termiņš. Pēc iespējas ātrāka vēršanās VID ir svarīga, lai pēc iespējas samazinātu vai pilnībā nepieļautu nokavējuma naudu. No dienas, kad iestājās nodokļa samaksas termiņš, līdz dienai, kad VID saņem iesniegumu ar lūgumu pagarināt termiņu, nesamaksātajai summai tiek piemērota nokavējuma nauda un šo nokavējuma naudu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” lauksaimniekam būs pienākums nomaksāt.

Pieteikumus nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam lauksaimnieki var ērti iesniegt tiešsaistē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Tas izdarāms sadaļā “Dokumenti/Sagatavot dokumentu/No veidlapas/Iesniegumi/Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai

Kā ziņots, pavasara salnas un ieilgušais sausums ir radījis nopietnas sekas visām lauksaimniecības nozarēm, tostarp labības, eļļas augu, pākšaugu, dārzeņu un augļu nozarei, negatīvi ietekmējot kultūraugu sēju, dīgšanu un attīstību. Zemkopības ministrijai ir bažas, ka 2023.gada nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi augkopības un lopkopības nozarēm radīs nopietnas un negatīvas sekas turpmākai saimniecību dzīvotspējai. Šo nozaru kopējo ieņēmumu samazinājums var sasniegt 301 miljonu eiro, ņemot vērā gan lauksaimniecības nozaru izlaides prognozēto samazinājumu, gan arī lopbarības izmaksu ievērojamo pieaugumu 2023.gadā.