Atpakaļ

Vidusskolēni kārtos latviešu valodas un literatūras eksāmenus

Šodien vidusskolēni kārtos latviešu valodas optimālā līmeņa eksāmenu un latviešu valodas un literatūras augstākā līmeņa eksāmenu.

Šonedēļ, 17.maijā, vidusskolēni kārtos arī kultūras un mākslas augstākā līmeņa eksāmenu.

Valsts pārbaudes darbu sesiju 9.klases skolēni sāks 22.maijā ar eksāmenu angļu, vācu vai franču valodā.

Lai nokārtotu eksāmenu, pamatskolas absolventiem jāiegūst vismaz 10%, bet vidusskolas eksāmenu kārtotājiem šajā mācību gadā būs jāiegūst vismaz 15%.

Lai varētu kārtot augstākā līmeņa eksāmenus, skolēniem jāizpilda piekļuves nosacījumi. Tiem jābūt novērtētiem vismaz ar četrām ballēm. Sīkāka informācija par eksāmenu piekļuves materiālu saturu un apjomu būs pieejama valsts pārbaudes darbu programmās VISC tīmekļa vietnēs otrā semestra sākumā.

Arī šogad 11.klases skolēns drīkst kārtot eksāmenu optimālajā līmenī. Ja skolēns optimālā līmeņa eksāmenā neiegūst minimālo vērtējumu, viņš drīkst turpināt izglītību nākamajā klasē, un tas nav par iemeslu, lai atskaitītu no vidusskolas.

Ja skolēns kādu eksāmenu kārto atkārtoti 12.klasē, tad sekmju izrakstā būs ierakstīti visu izsniegto sertifikātu numuri.

Mācību gads 9.klases izglītojamiem beigsies 2024.gada 14.jūnijā, savukārt 12.klases izglītojamiem – 21.jūnijā.

Rakstīt komentāru

Lai atstātu komentāru, nepieciešams autorizēties
Komentāru nav.