Atpakaļ

ZM plāno uzņemties virssaistības 64 miljonu eiro apmērā lauksaimniecības nozares stiprināšanai

Zemkopības ministrija (ZM) plāno uzņemties virssaistības 64 miljonu eiro apmērā, lai stiprinātu saimniecību izturētspēju un konkurētspēju, kā arī veicinātu ekonomikas atlabšanu lauksaimniecības nozarē, liecina informatīvais ziņojums par pasākumiem, kas tiek finansēti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai virssaistību ietvaros.

Finansējums paredzēts pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Pasākuma mērķis ir sekmēt saimniecību konkurētspējas celšanu un tirgus orientāciju, mērķtiecīgi atbalstot mazās, vidējās saimniecības un jaunos lauksaimniekus, nodrošinot investīciju atbalstu ražošanas iekārtu iegādei un ražošanas ēku būvniecībai.

Tostarp apakšpasākumam “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” paredzētais virssaistību apjoms ir 54 miljoni eiro, bet “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” – desmit miljoni eiro.

ZM norāda, ka finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektu īstenošanu, kurus ierobežotā finansējuma dēļ līdz šim nācies noraidīt.

Pēc Lauku atbalsta dienesta datiem, apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” pāreja periodā finansējums pietiek 683 projektiem jeb 40%, kamēr 1054 jeb 60% projektu iesniegumiem finansējums trūkst. Iztrūkstošā finansējuma apmērs ir 134 093 572 eiro.

Savukārt apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” projektu iesniegumiem ir nepietiekams finansējums 13 585 225 eiro apmērā.

Ievērojot pasākumiem noteiktās prasības un nosacījumus, kā arī vērtējot līdzšinējo pasākumu ieviešanas progresu, indikatīvi 2023.gadā tiek plānota finansējuma izmaksa 50% apmērā no pieejamā finansējuma, 2024.gadā – 40% no pieejamā finansējuma un 2025.gadā – 10% no pieejamā finansējuma.

Ievērojot plānošanas periodā noteikto līdzfinansējumu likmju proporciju, šo pasākumu īstenošana tiks turpināta ar identiskām likmēm, tas ir, 68% Eiropas Savienības līdzfinansējums un 32% valsts budžeta līdzfinansējums.

Informatīvais ziņojumu par virssaistību uzņemšanos pašlaik atrodas saskaņošanas procesā.