Atpakaļ

Apstiprināts programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadalījums nākamajam mācību semestrim

Lai turpinātu kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” darbību, Ministru kabinets otrdien apstiprināja noteikumus, kas nosaka finansējuma sadalījumu programmas īstenošanai 2023./2024.gada pirmajā semestrī.

Arī turpmāk mācību saturā katrs skolēns semestrī varēs piedalīties vismaz vienā kultūras norisē, iepazīstot Latvijas mākslu un kultūru.

Valsts finansējums kultūras norišu apmeklējumiem tiek piešķirts izglītības iestāžu dibinātājiem, kas klātienē īsteno pamata un vidējās vispārējas un profesionālās, tai skait speciālās izglītības programmas. Tas paredzēts, lai segtu kultūras norises pakalpojuma nodrošināšanu, tostarp ieejas maksu, biļešu izdevumus, piekļuvi digitālajām norisēm un transporta izdevumus.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) norāda, ka programma “Latvijas skolas soma” ir viena no būtiskākajām un vērtīgākajām Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvām, raugoties gan no šī brīža ieguvumiem, gan no nākotnes perspektīvas.

“Finansējuma stabilitāte un pieaugums tai ir viena no nākamā gada KM budžeta prioritātēm. Jau tuvākajā nākotnē programmai “Latvijas skolas soma” ir jāpārtop par Latvijas kultūras skolas somu, ar uzsvaru uz Latvijas kultūras kanonu,” akcentē kultūras ministrs.

Savukārt programmas vadītāja Aija Tūna akcentē, ka programma ir lielisks kultūras un izglītības nozaru sadarbības piemērs, jo Latvijas kultūra kļūst par resursu, kas padara mācīšanos mūsdienīgāku, jēgpilnāku un personiskāku, tā palīdzot sasniegt izglītības standartā noteiktos rezultātus.

Finansējuma apmērs aprēķināts, reizinot koeficientu 7 eiro ar Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto un apstiprināto izglītojamo skaitu uz 2022.gada 1.septembri, un kopā tie ir 236 847 izglītojamie. Piešķirtā summa ir 1 657 929 eiro.

Programma darbojusies jau piecus mācību gadus. Tā, piemēram, aizvadītajā 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī kopumā visās izglītības iestādēs aptverti 230 066 izglītojamie, kas ir 97% no kopējā skolēnu skaita.

Kopš 2018.gada rudens kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” skolēniem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, saistot tās ar mācību saturu.