Atpakaļ

“Altum” privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas un elektroenerģijas ražošanas programmā pieteikšanās sāksies aprīļa beigās

Iedzīvotāji pieteikties AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” (“Altum”) atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus, varēs no 27.aprīļa, informēja “Altum” pārstāvji.

Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā atbalsta summa būs 6000 eiro.

Pieteikumus varēs iesniegt “Altum” klientu apkalpošanas portālā “mans.altum.lv”.

“Altum” Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece informē, ka energoefektivitātes uzlabošana un elektroenerģijas ražošana privātmājās šobrīd ir ļoti aktuāla, un arī sasniedzamais efekts, ja projekts tiek īstenots kvalitatīvi, ir būtisks – privātmājās, kuras energoefektivitātes projektus īstenoja pagājušā gada pilotprogrammā, apkures ietaupījums bija robežās no 26% līdz 70%, savukārt ēkas energoefektivitātes klase ir palielināta par vienu vai divām klasēm.

Visbiežāk māju īpašnieki veica būvdarbus dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās, tas ir, logu nomaiņu, ārsienu siltināšanu, bēniņu siltināšanu, apkures veida nomaiņu, ūdens sildīšanas iekārtas nomaiņu un rekuperācijas sistēmas uzstādīšanu.

Vērzemniece skaidro, ka jaunās programmas papildinājums ir iespēja izvēlēties ar valsts atbalstu īstenot vai nu energoefektivitāti uzlabojošus darbus vai uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas.

“Altum” pieteikumus izskatīs iesniegšanas kārtībā un aicina interesentus jau savlaicīgi iepazīties ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem.

Lai pretendētu uz atbalstu “Altum” privātmāju energoefektivitātes programmā, mājai ir jāatbilst vairākiem kritērijiem – atbilstoši “kadastrs.lv” reģistra datiem mājai jāatbilst viena vai divu dzīvokļu mājas klasei, tai ir jābūt nodotai ekspluatācijā, mājā nedrīkst veikt saimniecisko darbību, kā arī pieteikuma iesniedzējam ir jābūt ēkas īpašniekam un viņa apgādībā jābūt vismaz vienam bērnam.

Ja plānots uzlabot mājas energoefektivitāti, būs nepieciešams iesniegt sākotnējo mājas energoefektivitātes novērtējumu, ko sagatavos “Altum” atlasīti pakalpojumu sniedzēji. Savukārt, ja plānota saules paneļu vai vēja ģeneratoru uzstādīšana, jāiesniedz dokuments par enerģijas patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā, pieslēguma tehniskie parametri, aprēķins, kas apliecina vismaz 20% enerģijas ietaupījumu, piedāvājums no iekārtu tirgotāja ar iekārtu jaudu, informatīvu atbildi par iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam, un citi dokumenti.

Valsts atbalsta pasākumus var īstenot par saviem vai bankas aizdevuma līdzekļiem.

Ja atbalsta pasākumus ir plānots īstenot ar bankas aizdevuma palīdzību, vispirms ir jāvēršas pie savas bankas, lai saņemtu konsultāciju par aizdevuma iespējām. Tāpat savlaicīgi jānoformē e-paraksts elektroniskai dokumentu parakstīšanai un jāreģistrējas portālā “mans.altum.lv”. Līdz ar pieteikumu jāiesniedz arī informācija par bērnu – dzimšanas apliecības kopija, izdruka no “latvija.lv” par bērna deklarēto dzīvesvietas adresi, kurai jāsakrīt ar pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietu, izdruka no Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), ka bērns atrodas atbalsta saņēmēja apgādībā.

Kopīpašuma gadījumā kopā ar pieteikumu būs jāiesniedz arī visu mājas kopīpašnieku piekrišanas. Ja mājā reģistrēts uzņēmums, būs nepieciešams arī apliecinājums, ka saimnieciskā darbība tiek veikta citviet. Divu dzīvokļu mājas gadījumā nepieciešams īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu.

Grantu 5000 eiro apmērā un tehnisko palīdzību 1000 eiro apmērā varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un samazināts siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20%.

Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem – varēs saņemt, ja plānots iegādāties un uzstādīt elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kilovatam (kW) ieskaitot, ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Atbalsta apmērs būs atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas.

“Altum” arī izsniegs garantiju bankas aizdevumam līdz 30% no aizdevuma summas, ja iedzīvotājam nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam, bet nepārsniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš ir desmit gadi, un uz to var pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja. Garantija būs pieejama pēc sadarbības līgumu noslēgšanas ar bankām.

“Altum” atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas.

Ministru kabinets apstiprināja grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā 8.martā, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu eiro apmērā.

“Altum” ir valsts kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros, papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas.

Finanšu ministrija ir 40% “Altum” akciju turētāja, bet Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija – pa 30%. “Altum” obligācijas ir iekļautas biržas “Nasdaq Riga” parāda vērtspapīru sarakstā.