Atpakaļ

Ventspils novada pirmklasnieki un trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu bērni var saņemt 30 eiro pabalstu

Ventspils novada pirmklasnieki, kā arī trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu bērni var saņemt 30 eiro pabalstu, informēja pašvaldībā.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Ventspils novada Sociālais dienests aicina vecākus, kuru bērns šogad sāks skolas gaitas 1.klasē kādā no Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm, saņemt pirmklasnieka pabalstu.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir ģimenēm, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ventspils novada administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 12 mēnešus, un bērns mācības sāks Ventspils novada vispārējās izglītības iestādē.

Šādu pat vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei var saņemt arī bērni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Pabalstu ieskaita bērna likumiskā pārstāvja norādītajā kontā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniegumus var iesniegt elektroniski “soc.dienests@ventspilsnd.lv” vai pie sociālā darba speciālistiem katrā pagasta pārvaldē.