Atpakaļ

Gaidāmajā vilku medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus

Sestdien, 15.jūlijā, sāksies 2023./2024.gada vilku medību sezona, kurā Valsts meža dienests (VMD) noteicis pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 300 dzīvnieku apmērā.

Dienestā ziņo, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medības to nepasliktina. Vienlaikus VMD patur tiesības samazināt nomedīšanas apjomu atbilstoši medību sezonas laikā iegūtajiem datiem par vilku populācijas stāvokli vai noteikt citus vilku medību ierobežojumus.

VMD norāda, ka vilku medību sezona ilgs līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2024.gada 31.martam.

Vilks Latvijā ir medījama suga, kurai Medību likums un Medību noteikumi nosaka stingrus ieguves apstākļus ierobežotā apmērā. Pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas datiem, VMD katru gadu nosaka vilku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās.

Dienestā atgādina, ka iepriekšējā medību sezonā pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms tika palielināts no 280 līdz 300 dzīvniekiem, un tas tika izpildīts pilnā apmērā jau pirms noteiktā vilku medību termiņa beigām.

Tāpat VMD pārstāvji skaidro, ka sezonā tiek noteikts tāds pieļaujamais nomedījamo vilku apjoms, kas neapdraud dzīvnieku populācijas atjaunošanos. Vienlaicīgi tas dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku, ko plēsēju koncentrācija un to uzvedības pārmaiņas rada lauksaimniecībai.

Līdz šā gada 12.jūlijam VMD ziņots par 22 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietis 191 mājlops. Savukārt pērn kopumā dienests saņēma informāciju par 79 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietuši 497 mājlopi.

Dienestā uzsver, ka medības nodrošina, ka kaitējumi mājlopiem ir pēc iespējas mazāki, kā arī lauku iedzīvotājiem ļauj justies komfortablāk un drošāk, dzīvojot līdzās vilku populācijai.

VMD rīcībā ir vairāk nekā 20 gadus apkopota un analizēta informācija par vilku populāciju. Latvijā patlaban mitinās ap 1400 vilku.

VMD uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. VMD misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.