Atpakaļ

Pēdējās dienas var pieteikties stipendijai “Studētgods”

Līdz pirmdienai, 20.februārim, pirmo kursu aizsargāto grupu studenti var pieteikties stipendijai “Studētgods”,  informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Stipendijai var pieteikties studējošie no daudzbērnu ģimenēm, bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši, kā arī studējošie ar pirmās un otrās grupas invaliditāti.

Stipendijas apmērs ir 160 eiro mēnesī. Pieteikumu var iesniegt elektroniski.

Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jāstudē augstākās izglītības iestādēs, koledžas un bakalaura līmeņa programmās, pilna laika klātienē 1. vai 2.kursā. Pieteikties var arī tad, ja studējošais atjaunojies studijām pēc studiju pārtraukuma.

Pieteikums stipendijai jāiesniedz gan studējošajiem, kuri jau saņēma stipendiju 2022.gada rudens semestrī, gan tiem, kas iepriekš nekvalificējās stipendijai centralizēto eksāmenu atzīmju dēļ.

Šādos gadījumos stipendijas piešķiršana tiek pārskatīta un kritērijs ir pirmā semestra studiju rezultāti – vidējā svērtā atzīme “6” un augstāk.

Tāpat stipendijai var pieteikties studējošie, kuri rudens semestrī neizmantoja šo iespēju.

Studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm sociālo stipendiju “Studētgods” sāka piešķirt no 2021./2022. studiju gada. 2022.gada rudenī stipendijas saņēmēju lokam pievienojās divas jaunas studējošo grupas – bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

Stipendija tiek maksāta 10 mēnešus gadā.

Lai stipendiju saņemtu, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.