Atpakaļ

Kandavas “Štempeļhofa” ar vācu smeķi

Kopš 2020. gada Rīgas Vācu kultūras biedrība veido savu filiāli Kandavā. Šis ir veiksmes stāsts par divu labvēlīgu faktoru mijiedarbību, satiekoties vietējiem kultūras un sabiedriskās dzīves entuziastiem ar izaugsmi veicinošu un darbspējīgu organizāciju.

Rīgas Vācu kultūras biedrība tika dibināta tālajā 1988. gadā, kad Atmodas procesi rosināja apzināt savas saknes un atjaunot vēsturiskās pēctecības apziņu. Sabiedrībā notiekošajās jaunajās vēsmās organiski iekļāvās daudzas organizācijas, kas aicināja pētīt un kopt vācbaltu kultūras mantojumu, kā arī, mācoties valodu un tiekoties pieredzes apmaiņā, sekmēt vācu un latviešu ilgtspējīgu sadarbību politiskajā, kultūras un ekonomiskajā sfērā. Viena no tajā laikā dzimušajām organizācijām ir Rīgas Vācu kultūras biedrība, kas līdz pat mūsdienām mērķtiecīgi un aktīvi īstenojusi šos 1988. gadā nospraustos mērķus un ideālus, īpaši darbā ar jauniešiem un radošām personām.

Biedrības  veiksmīgas stratēģijas rezultātā Kandava 2021. gadā kļuvusi par vienu sabiedrisko kultūrtelpu bagātāka. Tā ir Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāles “Štempeļhofa” mājvieta vēsturiskās Štempeļmuižas teritorijā Sabiles ielā. Plašai sabiedrībai tagad ir pieejamas renovētas telpas 100m2 platībā, kā arī labiekārtota vieta brīvdabā, kur rīkot izglītojošus seminārus, konferences un kultūras pasākumus. Nākotnē plānots organizēt pasākumus jauniešiem un  senioriem, tiek domāts par darbu ar īpašo vajadzību  cilvēkiem, kā arī mazākumtautību pārstāvjiem. Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāli aktīvi koordinē Andis Kurmis un Dagnija Gudriķe, savukārt, finansējumu sedz Aktīvo iedzīvotāju fonds Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā. 2021. gada vasarā Norvēģijas NVO pārstāvis Larss Soferstads apmeklēja Kandavu, lai iepazītos ar paveikto un bija gandarīts par biedrības pozitīvo pienesumu Kandavas sabiedriskajā telpā.

Pašai biedrībai priekšā vēl ražīgs darbs, lai ieguldītie līdzekļi nestu augļus ne tikai Kandavai, bet visam Kurzemes reģionam kopumā. Vācu smeķis šajā procesā var izrādīties gana saistošs, lai par “Štempeļhofu”  ieinteresētos kā vietējā sabiedrība, tā arī partneri citās pilsētās un ārvalstīs, īpaši vāciski runājošās zemēs. Arī mazākumtautību konsolidēšana visnotaļ latviskajā Kandavā noteikti ir aktuāls un nozīmīgs solis, lai mūsu visu ikdiena kļūtu iecietīgāka pret atšķirīgo un tendēta uz pozitīvismu savstarpējā saskarsmē. Līdzīgas vācu biedrības aktīvi darbojas arī Liepājā un Ventspilī, piedaloties dažādos starptautiskos, kā arī vietējā mēroga projektos un sabiedriskajās aktivitātēs. Kandavas “Štempeļhofa” varētu kļūt par satikšanās un sadraudzības centru kā vācu, tā citu kultūrbiedrību entuziastiem, savukārt, vietējā sabiedrība no tā iegūtu plašāku redzējumu par notiekošajiem procesiem un aktualitātēm. 2021. gada Adventē Rīgas Vācu biedrības vokāli instrumentālais ansamblis “Morgenrot” koncertēja Kandavas apkārtnes muižās un guva nedalītu publikas uzmanību, tādējādi, veiksmīga mijiedarbība ar Kandavas puses iedzīvotājiem jau ir notikusi.