Atpakaļ

Liepājas muzejā sāksies četru lekciju cikls “Tradicionālie mūža godi un rituāli mūsdienu skatījumā”

Šodien, 6. oktobrī, Liepājas muzejā sāksies četru lekciju cikls “Tradicionālie mūža godi un rituāli mūsdienu skatījumā”.

Lekciju cikla četras nodarbības veltīta cilvēka mūža rituālajiem godiem un to nozīmei gan senatnē, gan mūsdienās. Nodarbības vadīs folkloras un tradīciju pētniece Dr. philol. Ieva Ančevska, tās notiks Liepājas muzejā ceturtdienās plkst.17.30.

Šodien, 6.oktobrī, plkst.17.30 lekcijā “Rituāli, to loma tautas tradīcijās un cilvēka dzīvē” varēs gūt ieskatu, kāda nozīme godiem un rituāliem bija senatnē, kas ir vienojošie elementi dažādu tautu tradīcijās un kāpēc mūsdienās ir būtiski turpināt svinēt cilvēka mūža godus un saglabāt tradīcijas.

Otrajā lekcijā, ceturtdien, 3.novembrī, plkst.17.30 “Kūmības jeb krustabas un dzīves sākuma rituāli” Ančevska iepazīstinās ar galvenajiem rituāliem cilvēka mūža sākumā, kā arī raksturos un skaidros būtiskākās krustabu norises.

Savukārt, ceturtdien, 1.decembrī, plkst.17.30 lekcijā “Vedības jeb kāzas un pārejas rituāli” varēs gūt priekšstatu par pārejas rituāliem un tiem raksturīgajām norisēm, kā arī par tradīcijām bagātākajiem godiem – kāzām.

Noslēdzot lekciju ciklu, ceturtdien, 15.decembrī, plkst.17.30 lekcijā “Bedības jeb bēres un dzīves noslēguma rituāli” Ančevska pievērsīsies rituāliem, kas saistīti ar dvēseles pavadīšanu un cilvēka pēdējiem mūža godiem – bedībām jeb bērēm.

Ančevska ir absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot zinātņu doktora grādu filoloģijā, kā arī ir monogrāfijas “Latviešu dziedināšanas tradīcija” autore. Lai arī grāmatā dziedināšanas tradīcijai ir veltīta lielākā uzmanība, citos autores pētījumos uzmanība pievērsta dažādām latviešiem nozīmīgām tradīcijām, par kurām Ieva Ančevska var dalīties zināšanās.

Nodarbības norisināsies klātienē Liepājas muzejā, bet nepieciešamības gadījumā – tiešsaistes platformā “Zoom”. Katras nodarbības dalības maksa – 5 eiro. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.