Atpakaļ

Piesārņojuma dēļ Kuldīgā neiesaka peldēties Ventā pie rumbas

Kuldīgā, Ventas peldvietā “Mārtiņsala”, ūdens mikrobioloģiskie rādītāji neatbilst higiēnas prasībām, tādēļ Veselības inspekcija (VI) šajā peldvietā iesaka nepeldēties.

Šī peldvieta atrodas pašā pilsētas centrā, pie Ventas rumbas.

Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām – maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta.

Savukārt visās pārējās 58 Latvijas oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām, tostarp arī Liepājā un Pavilostā, un tajās atļauts peldēties. VI ūdens pārbaudi 59 peldvietās veica 31.jūlijā un 1.augustā.

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli peldsezonas laikā, kas sākās 15.maijā, pārbauda reizi mēnesī, līdz peldsezonas beigām 15.septembrī. Laboratorijā tiek noteikti tādi mikrobioloģiskie rādītāji kā fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija nosaka peldēšanās ierobežojumus.

Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem VI tīmekļvietnē sadaļā “Peldvietu drošība”, kur atrodama arī Latvijas oficiālo peldvietu karte un informācija par peldvietu drošības aspektiem.

Lai peldēšanās būtu droša, inspekcija atgādina peldvietu apsaimniekotājiem, proti, pašvaldībām par peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības pienākumiem peldētāju veselības aizsardzības nodrošināšanai. Drošības prasības cita starpā paredz, ka peldvietu ūdens norobežojamas ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem materiāliem. Ja iespējams, izveido un norobežo peldēšanās sektoru bērniem ar dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm.

Tāpat jāseko peldvietas gultnes reljefa iespējamām izmaiņām, raugoties, lai neveidojas bedres, neuzkrājas akmeņi, dūņas, un regulāri pārbaudāma gultne vai tajā nav stikli, vai citi priekšmeti, kuri var apdraudēt peldētāju drošību. Bez tam nodrošināma ērta pieeja peldvietai, kā arī piebraucamais ceļš operatīvajam transportam.