Atpakaļ

Projekts “Kurzeme visiem” Liepājā ļāvis paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem

Īstenojot projektu “Kurzeme visiem”, Liepājā paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts iedzīvotājiem.

Septembrī noslēgsies projekta “Kurzeme visiem” pakalpojumu sniegšana. Tas Liepājā tiek īstenots kopš 2015.gada sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu.

Pateicoties projektam, Liepājā iespējams sniegt līdz šim nebijušu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – līdz šā gada 1.jūnijam šim mērķim izlietots vairāk nekā 1,1 miljons eiro Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

Projektā sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Liepājā septiņu gadu laikā saņēmuši 35 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 114 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 102 bērni ar vecākiem. 64 bērni ir izmantojuši “Atelpas brīža” pakalpojumu, bet 26 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem projektā saņem dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, grupu dzīvokļu pakalpojumus, psihologa konsultācijas un individuālo atbalstu, citu speciālistu konsultācijas, grupu nodarbības.

Projektā izvērtētajiem bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem tiek kompensēti sociālas rehabilitācijas pakalpojumi, dienas aprūpes centrs, savukārt bērniem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu – sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojums. Arī projektā izvērtēto bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem tiek kompensēti dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Jākobsone skaidro, lai gan projekts tuvojas noslēgumam, Sociālais dienests turpina darbu, kompensējot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projektā iesaistītajiem cilvēkiem, kamēr līdz septembrim pieejams projekta finansējums.

Pērn projektā ” Kurzeme visiem” iesaistītajiem bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tika noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un tos varēja izmantot atkārtoti projektā jau iesaistītās un izvērtētās ģimenes. 2022.gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vairākkārt saņēma 48 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 39 šo ģimeņu vecāki. Savukārt 30 bērni regulāri saņēma Atelpas brīža pakalpojumu. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma pērn pieauga trīs reizes, salīdzinot ar 2021.gadu.

Liepājā projektā “Kurzeme visiem” izvērtētas arī 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ik mēnesi saņem 12-15 personas, sociālā mentora pakalpojums pārejai uz dzīvi sabiedrībā grupu dzīvokļos – 16 personas. Darbu sākušas jaunās specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem Teodora Breikša ielā 16/20, kur kopš maija tiek uzņemti pirmie klienti, sākumā izvērtējot viņu spējas darboties praktiski.

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kas tos saņem, bet arī sniedz būtisku atbalstu viņu tuviniekiem un ģimenēm, ļaujot vecākiem strādāt, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, neveltot pilnīgi visu savu laiku tuvinieka ar invaliditāti aprūpei.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” Liepājā izveidoti arī četri jauni infrastruktūras objekti sociālo pakalpojumu sniegšanai. Jaunajos grupu dzīvokļos Viršu ielā 9/11 jūnijā līdz 19.jūnijam dzīvi sāks 16 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, darbu sākušas specializētās darbnīcas.

Savukārt Kuldīgas ielā 20 līdz gada beigām plānots pabeigt vēl vienu māju ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojuma nodrošināšanai astoņiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, līdzīgu mājai Salmu ielā 53.