Nikolajs, Niklāvs, Niks, Nikola
Iesūti
Atpakaļ

Apbalvo „Radi Talsu novadam!” uzvarētājus

7. oktobrī Pastendes kultūras namā tikās radoši, uzņēmīgi un mērķtiecīgi Talsu novada ļaudis, lai saņemtu apbalvojumus Talsu novada pašvaldības konkursā „Radi Talsu novadam!”. Ikviens no konkursa dalībniekiem ir mūsu novada vērtība, kas katru dienu no jauna apliecina mērķtiecību, radošumu un nesavtību, rūpējoties par savu īpašumu sakopšanu, jaunu teritoriju labiekārtošanu, iesaistoties vietējās sabiedrības aktivitātēs.

Talsu novada pašvaldības konkurss „Radi Talsu novadam!” ir nozīmīga tradīcija, kas pagājušajā gadā pirmo reizi notika apvienotajā novada teritorijā. Tā mērķis ir rosināt iedzīvotājus sakopt savus īpašumus, aktīvi iesaistīties vietējās kopienas aktivitātēs un izpaust radošumu, tā dāvinot pievienoto vērtību arī līdzcilvēkiem.  Arī šogad konkursa 12 nominācijās netrūka pretendentu no Talsu novada pilsētām un pagastiem, kopumā konkursā bija izvirzīti 54 dalībnieki.

Jau tradicionāli visvairāk nominantu izvirzīti nominācijā „Sakoptākā privātmāja” un „Radošākais novadnieks”, kur uz galveno apbalvojumu pretendēja attiecīgi 13 un deviņi pretendenti. Savukārt nominācijā „Gada jaunums” piedalījās septiņi pretendenti, „Degradētās teritorijas atjaunošana” bija izvirzīti pieci nominanti, bet gan nominācijā „Aktīvākā organizācija”, gan „Čaklākais mājražotājs” – četri. Vairākās nominācijās kopsummā bija divi pretendenti, kas pēc konkursa nolikuma nebūtu vērtējami ierobežotā skaita dēļ, bet vērtēšanas komisijai vienojoties, tajās tika noteikti uzvarētāji.

Konkursa noslēguma ceremonijā, līdztekus apbalvojumiem nominācijās, tika pasniegtas arī pašvaldības un sadarbības partneru simpātiju balvas un Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Atzinības.

Pasākumu vadīja talsenieks Toms Liepājnieks, savukārt  muzikālu baudījumu sniedza Marija Naumova ar pavadošo grupu. Paldies vakara atmosfēras meistarei, floristei Zanei Ziemelei un SIA „Artistic” tehniskajam atbalstam.