Atpakaļ

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un aprūpi Talsu novadā par 306 144 eiro divus gadus nodrošinās “Mellers”

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu un to aprūpi Talsu novadā par 306 144 eiro divus turpmākos gadus nodrošinās SIA “Mellers”, informēja pašvaldības pārstāve Linda Pavlovska-Dišlere.

Talsu novada dome pagājušā gada pēdējā domes sēdē pieņēma lēmumu slēgt pakalpojuma līgumu ar “Mellers” divās priekšmeta daļās, proti, par Talsu novadā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un utilizāciju, par klaiņojošo un bezsaimnieka suņu, kaķu uzturēšanu, to aprūpi dzīvnieku patversmē “Ausma”, kā arī dzīvnieku patversmes “Ausma” ēku un teritorijas apsaimniekošanu. Līgums noslēgts uz diviem gadiem par kopējo summu 306 144 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Pakalpojums tiks sniegts darba dienās no plkst.9 līdz 18 un tas tiks organizēts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Savukārt ārkārtas situācijās tiks veikta operatīva dzīvnieka atsavināšana tā īpašniekam, kā arī klaiņojošo dzīvnieku izķeršana divu stundu laikā kopš informācijas saņemšanas.

Dzīvnieku izķeršana notiks saskaņā ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem, un to veiks tikai speciāli apmācīti darbinieki.

Mirušu dzīvnieku, tostarp arī savvaļas dzīvnieku un Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes teritorijā izskaloto beigto roņu līķu savākšana Talsu novada teritorijā, kā arī ar to saistītās tālākās darbības, pakalpojuma sniedzējs veiks pēc iespējas ātrāk, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

Saskaņā ar līgumu, SIA “Mellers” rūpēsies un nesīs atbildību arī par suņu un kaķu uzturēšanu, kā arī to kopšanu Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmē “Ausma”.

Izķerto kaķu un suņu uzturēšana patversmē par pašvaldības līdzekļiem notiek līdz 14 dienām. Ja šajā laika posmā nav izdevies atrast izķertā dzīvnieka saimnieku, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības to nodot citai personai, paturēt patversmē par pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem, nodrošināt veselo kaķu nogādāšanu atpakaļ ierastajā dzīves vai noķeršanas vietā, nodot turēšanā citai patversmei, iepriekš veicot nepieciešamās darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 50.pantu, var tikt veikta arī dzīvnieka eitanāzija.

Aktuālā informācija par patversmē nokļuvušajiem dzīvniekiem arī turpmāk tiks ievietota Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmes “Ausma” kontā sociālajā tīklā “Facebook”, lai pēc iespējas ātrāk tie atrastu savas līdzšinējās mājas vai nokļūtu jaunu un gādīgu saimnieku aprūpē.

“Mellers” pārziņā būs arī Talsu novada pašvaldības dzīvnieku patversmes “Ausma”, kas atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 75a Talsos ēku, gan to telpu, gan pieguļošās teritorijas apsaimniekošana.

Par dzīvnieku aprūpi patversmē “Ausma”, kā arī par patversmes ēkas un teritorijas apsaimniekošanu pašvaldība ar SIA “Mellers” ir noslēgusi iepirkuma pakalpojuma līgumu uz 24 mēnešiem par 193 084 eiro bez PVN.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus par Talsu novada teritorijā klaiņojošiem, bezpalīdzīgā stāvoklī nokļuvušiem vai savainotiem dzīvniekiem, tostarp arī savvaļas dzīvniekiem, kā arī par mirušiem dzīvniekiem ziņot Talsu novada pašvaldības policijai pa diennakts dežūrtālruni 26 132 701.

Savukārt ar pakalpojuma sniedzēju SIA “Mellers” iespējams sazināties pa tālruni 26 352 774 vai izmantojot e-pastu “slokaspat@inbox.lv”.

Kā liecina “Firmas” informācija, SIA “Mellers” apgrozījums 2021.gadā bija 139 804 eiro, peļņa – 26 978 eiro. Uzņēmums vienādās daļās pieder Oskaram Melleram un Gintam Melleram.