Atpakaļ

Lielās pilsētas: Tuvākie lielie izaicinājumi valstij ir ģeopolitiskās situācijas ietekme, energoresursu pieejamība un digitālā transformācija

Tuvākā laika galvenie publiskā sektora izaicinājumi Latvijā ir ģeopolitiskās situācijas ietekme uz sociālekonomiskajiem rādītājiem, energoresursu pieejamība un digitālā transformācija, šodien tika secināts Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) rīkotajā konferencē “Attīstības izaicinājumi 2023+”.

Kā informēja asociācijā, pašvaldības uzskata, ka tām īpaša uzmanība būs jāpievērš demogrāfiskajai situācijai, dzīvojamam fondam un energoneatkarības risinājumiem.

Konferences laikā gūtās atziņas tiks izmantotas, izstrādājot Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027.gadam. Tas būs pirmais dokuments, kas identificēs visu valstspilsētu kopīgos un atšķirīgos attīstības izaicinājumus un ekonomiskās priekšrocības un sadarbības veidus.

Kā norādījis Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā Valdis Dombrovskis (JV), svarīgi, lai šī stratēģija rod kopēju lielo pilsētu sadarbības vīziju Latvijas attīstības mērķu sasniegšanā, kā arī iekļaujas kopējās Eiropas pilsētu attīstības tendencēs.

Konferencē Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste dalījās ar aktuālajām ekonomikas tendencēm un izaicinājumiem Latvijas tautsaimniecības attīstībā, savukārt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) skaidroja Latvijas pilsētu lomu un attīstības iespējas aktuālajā ģeopolitiskajā situācijā, īpaši uzsverot nepieciešamību pēc centralizētas digitālās transformācijas un efektīvas resursu izmantošanas.

Konferencē tika aktualizēti jautājumi par 2020.gadā Latvijā īstenotās Administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu un nacionālajām tendencēm teritoriālās attīstības veicināšanā, kā arī valstspilsētu sadarbību ar blakus esošajām novadu teritorijām un to turpmāko rīcību urbānās rīcībpolitikas īstenošanā, vienlaikus veicinot uzņēmējdarbības konkurētspēju, kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu pilsētu un to blakus esošo lauku teritorijās.