Atpakaļ

Liepāja aicina uz apmācībām topošās audžuģimenes un aizbildņus

Ģimenes, kuras apsvērušas iespēju sniegt mājas un sirds siltumu kādam bez vecāku gādības palikušam bērnam, aicinātas spert pirmo soli un pieteikties SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centra “Liepāja” rīkotajās apmācībās topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem, kuras sāksies 25. februārī!

Mācību laikā (50 akadēmisko stundu garumā) ģimenes gūs zināšanas un izpratni par bērnu uzņemšanas procesu ģimenē, atbalsta sniegšanu bērnam, atbalsta pakalpojumu pieejamību utt. Mācībās ar savām zināšanām dalīsies pieredzējušas audžuģimenes un adoptētāji. Mācības ir bez maksas. Pēc audžuģimenes vai adoptētāja statusa iegūšanas Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā iespējams saņemt arī mentora atbalstu bērnu uzņemšanas procesā.

Pieteikties apmācībām iespējams, dodoties uz sarunu Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā Liepājā, Brīvības iela 9 vai zvanot pa tālruni: 29 110 236.

2022. gadā SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centrā “Liepāja” topošo audžuģimeņu un adoptētāju mācības beigušas un statusu ieguvušas 10 ģimenes. Centrs sadarbojas pavisam ar 70 audžuģimenēm Kurzemē, tajā skaitā – 13 specializētajām audžuģimenēm.

Kā informē Liepājas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemele, Liepājā šobrīd pavisam ir 36 audžuģimenes. 23 Liepājas audžuģimenēs aug 42 Liepājas bērni, bet astoņās Liepājas audžuģimenēs aug 13 citu pašvaldību bērni. Savukārt 18 Liepājas bērni aug citu pašvaldību audžuģimenēs.

2022.gadā Liepājā audžuģimenes statusu ieguva 6 audžuģimenes, 1 audžuģimene ieguva specializāciju bērnam invalīdam ar īpašas kopšanas atzinumu (2021. gadā audžuģimenes statusu ieguva viena audžuģimene, trīs – specializāciju krīzes audžuģimene, 2020.gadā – deviņas audžuģimenes, divas ar specializāciju bērnam invalīdam ar īpašas kopšanas atzinumu, viena – krīzes audžuģimenes statusu).

Liepājas pašvaldība joprojām sniedz arī nozīmīgu materiālu un morālu atbalstu Liepājā deklarētajām audžuģimenēm. Pašvaldība maksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 150 eiro apmērā papildus valsts noteiktajai atlīdzībai, pabalstu bērna uzturam 300 eiro katram bērnam mēnesī, atbalstu bērna apģērba un apavu iegādei 220 eiro gadā, pabalstu mīkstā inventāra iegādei 80 eiro gadā, pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā un papildus sociālo pakalpojumu piesaistīšanā, pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei līdz 100 eiro gadā, pabalstu bērna veselības uzlabošanai, pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai. Pašvaldība sedz arī veselības apdrošināšanu audžuģimenei, sociālā atbalsta programmu audžuģimenei un audžuģimenē ievietotam bērnam un Atelpas brīža pakalpojumu ģimenei līdz 10 diennaktīm kalendārajā gadā.

Skatīt: pašvaldības atbalsts audžuģimenēm