Atpakaļ

Mainīsies valsts nodevu likmes par medību darbībām

Ar 2023. gada 1. janvāri mainīsies valsts nodevu likmes par Valsts meža dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, kas ietekmēs arī mednieku maksājumus par dienestā izsniegtajām atļaujām un dokumentiem.

Valsts nodevu maksas pieaugums ir pamatots ar šā gada 29. novembrī pieņemtajiem grozījumiem MK 11.02.2014. noteikumos Nr. 82 “Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām”. Dienests atgādina, ka valsts nodevu apmērs par medību darbībām nav ticis mainīts kopš 2004. gada. To pārvērtēšanas procesā secināts, ka pakalpojumu faktiskās izmaksas vairākkārt pārsniedz valsts nodevu apjomus, kas ir spēkā līdz izmaiņām normatīvajos aktos. Nodevu palielinājums veicinās bezmaksas Meža valsts reģistra e-pakalpojumu attīstību, kas, vērtējot ilgtermiņā, samazinās laika un finanšu resursus dienesta klientiem.

Turpinājumā apkopotas nodevu likmes par medību darbībām, kas būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra. Maksājumus valsts budžetā joprojām varēs veikt ar bankas un internetbankas starpniecību, kā arī klātienē dienesta struktūrvienībā ar maksājumu karti.

Mednieku eksaminācija:

par mednieku eksāmenu teorijā

par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas)

par medību vadītāja eksāmenu

par mednieka apliecības izsniegšanu un medību vadītāja apliecības izsniegšanu

35,00 euro

25,00 euro

35,00 euro

20,00 euro

par mednieka sezonas kartes izsniegšanu

par mednieka sezonas kartes izsniegšanu ar atvieglojumiem (vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem, personām no 16 līdz 18 gadiem un daudzbērnu ģimenēm)

30,00 euro

15,00 euro

par medību atļaujas izsniegšanu:

jebkura dzimuma un vecuma aļņa, t.sk. aļņu buļļa (AN marķieris) un staltbriežu buļļa (SB marķieris) nomedīšanai;

staltbriežu govs vai teļa (SG un ST marķieris), aļņu govs vai teļa (AG un AT marķieris), medņa, rubeņa un vilka nomedīšanai

15,00 euro

7,50 euro

par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā:

ja atļaujas derīguma termiņš ir viena diena

ja atļaujas derīguma termiņš nav ilgāks par 10 dienām, ja atļauja derīga visu medību sezonu

30,00 euro

70,00 euro

200,00 euro

Valsts meža dienests norāda, ka laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam mednieka sezonas kartes iegādei vēl būs spēkā iepriekšējās valsts nodevu likmes (bez atvieglojumiem – 14,23 euro, ar atvieglojumiem – 4,27 euro).

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas atrodas zemkopības ministra padotībā. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.