Atpakaļ

Mūžībā devies Ventspils Augstskolas profesors, valodnieks Juris Baldunčiks

Trešdien, 27.jūlijā, 71 gada vecumā mūžībā devies Ventspils Augstskolas (VeA) profesors, valodnieks Juris Baldunčiks, informēja VeA vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Inta Ozola.

“Skaudri apzināties, bet esam zaudējuši izcilu Latvijas valodnieku saimes terminologu, pedagogu, leksikogrāfu un tulkotāju. Tomēr varam būt pateicīgi un lepni, ka mums bija tā iespēja piedzīvot un baudīt profesora Baldunčika sabiedrību, lekcijas, pienesumu zinātnē un arī humoru,” teikts augstskolas izplatītajā paziņojumā.

Profesors 1977.gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļu. Pēc absolvēšanas viņš strādājis Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā gan kā jaunākais, gan arī kā vecākais zinātniskais līdzstrādnieks un institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā. Viņš strādājis arī kā Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā un projektu vadītājs, kā arī kā Latvijas Valsts universitātes Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātes docētājs.

Kopš 1997.gada Baldunčiks kuplinājis VeA docētāju saimi, sākumā kā asociētais profesors, vēlāk bijis arī Anglistikas katedras vadītājs. Kopš 2006.gada viņš bijis VeA profesors. Līdz 2014.gadam Baldunčiks vadījis VeA Lietišķās valodniecības centru, bet no 2013. līdz 2015.gadam viņš vadījis arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju.

VeA profesors pasniedza studentiem studiju kursus terminoloģijā, leksikogrāfijā, tulkošanā un valodas stilistikā gan bakalaura un maģistra, gan arī doktora līmeņa studiju programmās, vadīja bakalaura, maģistra un promocijas darbus. Viņš ar savu padomu un kritisko skatījumu piedalījies dažādu pētījumu vadīšanā, īstenošanā, doktorantu kolokvijos un visa līmeņa darbu aizstāvēšanas komisijās, kā arī darbojies VeA Tulkošanas studiju fakultātes Zinātniskajā padomē.

Profesora Baldunčika darbs, vislielākā rūpe un vienlaicīgi arī sirdslieta bija zinātne un pētniecība, viņš ir autors ap 90 zinātniskajām publikācijām par aizguvumiem, dažādu nozaru – jūrniecības, sporta, valodniecības, tiesību zinātnes, ķīmijas, anatomijas, enerģētikas un citu jomu terminoloģiju un terminoloģijas nozares vēsturi, valodas kultūru, kontaktlingvistiku un tulkošanu. Baldunčiks sastādījis ap 13 vārdnīcu, piedalījies vārdnīcu izstrādē, kā arī vadījis nozīmīgus pētniecības projektus.

Profesors interesējās par sportu, sevišķi basketbolu, bet viņa mīļākā mūzikas grupa bija “The Beatles”. VeA arī atzīmē Baldunčika neizmērojamo cieņu un cilvēcīgumu saskarsmē ar ikvienu un viņa apbrīnojamās darbaspējas.

VeA kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Baldunčika ģimenei, draugiem un visiem tuviniekiem, kā arī kolēģiem un studentiem, kas viņu cienīja, mīlēja un pazina.