Atpakaļ

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēja pērn nedaudz uzlabojusies

Pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektora vispārējā ilgtspēja 2021.gadā nedaudz uzlabojās, par Latvijas Pilsoniskā alianses (LPA) veiktās izpētes rezultātiem  informē LPA pārstāve Madara Aldiņa.

Sagatavojot “Pilsoniskās sabiedrības indeksu 2021”, LPA analizējusi informāciju par tiesisko vidi, organizāciju kapacitāti, finanšu ilgtspēju, interešu pārstāvību, pakalpojumu nodrošinājumu, infrastruktūru un publisko tēlu pilsoniskajā sektorā Latvijā 2021.gadā.

Ziņojuma dati liecina, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektora vispārējā ilgtspēja 2021.gadā nedaudz uzlabojās. To noteica uzlabojumi nozares finansiālās ilgtspējas attīstībā un publiskā tēla jomā, norāda LPA.

Saistībā ar Covid-19 seku novēršanu, pilsoniskās sabiedrības organizācijām bija pieejams mērķēts finansējums pandēmijas negatīvo seku novēršanā, taču netika nodrošināts atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai un “atkopšanās” procesam no krīzes radītajām sekām, tajā skaitā netika nodrošināts valsts atbalsts reģionālo resursu centru darbībai.

Tāpat pērn pilsoniskās sabiedrības sektora publiskais tēls ir mēreni uzlabojies, liecina pētījuma dati. Tas noticis tāpēc, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektors tika atzīts par vienu no galvenajiem spēlētājiem, reaģējot uz pandēmiju un tās seku novēršanas jomā, atzīmē Aldiņa. To iespaidojis arī tas, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas un to darbība tiek samērā plaši atspoguļota plašsaziņas līdzekļos.

Tāpat secināts, ka pēdējo gadu krīzes ir veicinājušas brīvprātīgo kustību. Brīvprātīgie iesaistījušies aktivitātēs pandēmijas skarto atbalstam, piemēram, pārtikas nodrošināšanā medicīnas personālam, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) ziedojumu piesaistē bērniem skolās, kā arī brīvprātīgo izglītošanā, lai viņi spētu iesaistīties nedziedināmi slimu cilvēku aprūpē.

Kā atzina aptaujātie līdzdalības praktiķi, pilsoniskās sabiedrības organizācijām 2021.gadā bija mazāk iespēju sniegt jēgpilnu ieguldījumu valdības lēmumu pieņemšanas procesos. “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji pauž arvien lielāku neapmierinātību ar valdības organizēto lēmumu pieņemšanu un atvērtības trūkumu attieksmē pret nozīmīgu organizāciju interešu aizstāvības iniciatīvām un sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā,” teikts LPA paziņojumā.

Latvijas pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas indekss ietver jaunāko informāciju par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbības un darbības vides stāvokli. Novērtējumu veic praktiķu un pētnieku veidotā ekspertu grupa.