Brigita, Indra, Indars, Indris
Iesūti
Atpakaļ

Talsu novadā no 2023. gada 1. janvāra atbalsta pakas var saņemt vairāk mājsaimniecību

Talsu novada sociālais dienests informē, ka 2022. gada 18. oktobrī tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi). Tie paredz, ka no 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu būs tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

  • trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 eiro).

Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības.

Sīkāku informāciju par atbalsta saņemšanu var meklēt sadaļā Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām.