Atpakaļ

Ventspils Pašvaldības policija atzīmē 30 gadu jubileju

2022. gada 21. oktobrī Ventspils Pašvaldības policija svinīgā pasākumā atzīmēja savu 30 gadu jubileju, īpaši suminot Ventspils Pašvaldības policijas policistus, kuri darbam Ventspils Pašvaldības policijā un Ventspils pilsētas labā ir veltījuši vairāk kā 25 gadus.

Atskatoties uz aizvadītajiem 30 darba gadiem, Ventspils Pašvaldības policija pateicas ventspilniekiem par atsaucību, uzticību, kā arī prasīgumu, kas Ventspils Pašvaldības policijai ļauj mācīties un pilnveidoties, lai sabiedrībai sniegtu savu darbu iespējami labāk.

Svinīgajā pasākuma Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības rakstus saņēma Andis Jankovskis, kurš Pašvaldības policijā strādā kopš 1992. gada 26. novembra, Arvis Freibergs, kurš Pašvaldības policijā strādā kopš 1992. gada 7. decembra, un Agris Brūders, kurš Pašvaldības policijā strādā kopš 1992. gada 10. decembra.

Ventspils Pašvaldības policijas policistu ieguldītais darbs kopējā Ventspils drošībā un attīstībā kopš Ventspils Pašvaldības policijas izveidošanas brīža 1992. gada 19. oktobrī ir nenovērtējums. Ventspils Pašvaldības policijas policisti ir savas jomas profesionāļi un ar savu godprātīgo darbu, gatavību vienmēr aktīvi piedalīties pašvaldības uzdoto uzdevumu veikšanā ir devuši lielu ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Ventspils pilsētā, kā arī Ventspils valstpilsētas pašvaldības funkciju izpildē.