Atpakaļ

Kuldīgas novada piensaimnieki prasa valdībai atbalstu krīzes pārvarēšanai

Kuldīgas novada piensaimnieki prasa valdībai atbalstu krīzes pārvarēšanai, informē Kuldīgas novada pašvaldības pārstāve Ilze Meirupska-Eglīte.

Saistībā ar situāciju piena nozarē, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska pirmdien, 20.februārī, uz tikšanos bija aicinājusi Kuldīgas novada piensaimniekus, lai vienotos par nepieciešamajiem valsts atbalsta pasākumiem krīzes pārvarēšanai.

Sarunā ar Kuldīgas novada domes vadību piedalījās 79 novada piensaimnieki un lauksaimnieki, kā arī Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) pārstāvis.

Nepieciešams rast instrumentus uzņēmēju atbalstam, lai Kuldīgas novada ģimenes saimniecības, kurām ir būtiska loma vides sakārtošanā un apdzīvotības veicināšanā, saglabātu savas saimniecības un ganāmpulkus, sanāksmē pauda Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska. Straujais piena iepirkuma cenas kritums uzņēmējiem radījis lielus zaudējumus. Paredzams, ka iepirkuma cena samazināsies arī turpmāk – ja piepildīsies sliktākās prognozes, piena ražotāji, kuri vēl pirms gada domāja par attīstību, būs spiesti savu darbību pārtraukt. Šāda tendence veicinās arī turpmāku piena ražotāju skaita samazināšanos, radot plaša mēroga un ilgtermiņa zaudējumus ne tikai novadā, bet visā nozarē kopumā, uzsvēra Astaševska.

Sanākušie novada piensaimnieki vienojās par prasībām valdībai samazināt PVN likmi piena produktiem, kompensēt starpību līdz piena iepirkuma cenai, uz laiku “iesaldēt” nodokļus un kredītprocentus, pārcelt pirmā un otrā ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus uz ceturto ceturksni, pagarināt valsts atbalstu elektroenerģijas izmaksām, palielināt akcīzes degvielas apjomu nozarei, atcelt autoceļu lietošanas nodevu piensaimniekiem (vinjeti), pagarināt termiņu Valsts vides dienesta prasībai pēc kūtsmēslu krātuvju izveides un atjaunošanas, veikt platībmaksājumu priekšapmaksu lauksaimniecības izejmateriālu iegādei, pasteidzināt ciltsdarba atbalsta izmaksas, LLKA aktīvi strādāt un veicināt mazo kooperatīvu apvienošanos un aizsargāt mazos ražotājus.

Uzklausot novada lauksaimniekus un piensaimniekus, Astaševska uzdevusi atbildīgajiem speciālistiem vērtēt iespēju par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pārcelšanu uz ceturto ceturksni, nepiemērojot soda procentus, papildus vēršoties nozares asociācijās un atbildīgajās iestādēs. Tāpat sarunas dalībnieki vienojās par nepieciešamību pieprasīt valdībai realizēt konkrētus uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes pārvarēšanai, ar kuriem Kuldīgas novada pašvaldība vērsīsies atbildīgajās ministrijās un dienestos.