Atpakaļ

Var pieteikties atbalstam negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādē

Līdz 21.novembrim iespējams pieteikties atbalstam negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē, informē Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Kopējais pieejamais finansējums pasākuma otrajā kārtā ir 6 372 954 eiro.

Atbalstu varēs saņemt par periodu no 2022.gada 1.jūnija līdz 31.oktobrim.

Atbalstam var pieteikties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrēti vai atzīti pārtikas ražotāji, kas nav alkoholisko dzērienu, zivsaimniecības un akvakultūras apstrādes produktu ražotāji.

Pasākuma mērķis ir mazināt negatīvās ekonomiskās sekas, ko izraisījusi Krievijas agresija pret Ukrainu, daļēji sedzot iepakojuma vai energoresursu izmaksu pieaugumu, EBIT samazinājumu, vai arī dabasgāzes vai elektroenerģijas cenas pieaugumu.

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam jāiesniedz pieteikums LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, norādot informāciju par radušos ekonomisko grūtību sasaisti ar Krievijas agresiju Ukrainā, kā arī pievienojot zvērināta revidenta ziņojumu par atbalsta datu patiesumu.

Tāpat LAD norāda, ka, piesakoties atbalstam, pretendents apņemas krīzes gadījumā iesaistīties iedzīvotāju apgādē ar pārtiku un nepārtraukt darbību atbalstītajā nozarē vismaz 12 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.