Atpakaļ

Ventspilī atklās ģimeniskai videi pietuvinātu mājvietu bērniem

Šodien Ventspilī tiks atklāta ģimeniskai videi pietuvināta mājvieta Skroderu ielā 13/13A, kur dzīvos 12 bērni, kuri līdz šim mitinājās Ventspils sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā, informēja Ventspils Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Plāne.

Ventspils dome 2019.gadā sāka deinstitucionalizācijas projektu, lai nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem iespēju augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un mājoklī, kas līdzinās ģimenes mājoklim.

Tas nozīmē, ka audzinātāju vadībā bērniem ikdiena norisināsies kā ģimenē – tiks gatavots ēdiens, veikta dzīvokļa uzkopšana, pildīti mājas darbi skolai, atbilstoši budžetam plānoti tēriņi, tāpat bērni dosies uz skolu un interešu pulciņiem. Šādi tiks attīstītas bērnu spējas darboties un gatavība patstāvīgai dzīvei.

Bērni no aprūpes nama “Selga” uz jauno mājvietu Skroderu ielā 13/13A pārcēlās 1.oktobrī.

Plāne skaidroja, ka ēka Skroderu ielā kā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vieta izraudzīta tādēļ, ka tās tuvumā atrodas gan valsts, gan pašvaldības iestādes, pirmsskolas un vispārējās izglītības, interešu izglītības iestādes, kultūras un sporta infrastruktūra. Turklāt ēka atrodas vecpilsētas teritorijā, un, realizējot projektu, tiek nodrošināta arī tās vides atjaunošana.

Ēkas pārbūvei 2022.gada 20.maijā tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA “Warss+”, kā arī būvuzraudzības līgums ar SIA “Būves birojs” un autoruzraudzības līgums ar SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs” par projekta īstenošanu.

Deinstitucionalizācijas projektā Ventspilī 2019.gadā sāka pārbūvēt arī ēku Kuldīgas ielā 4, radot jaunu dienas centru, kas uz 10 gadiem nodots bezatlīdzības lietošanā “Atbalsta centram ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, kura pakalpojumus saņem vairāk nekā 100 personas dienā.

Deinstitucionalizācijas projekta kopējās izmaksas ir paredzētas 1,17 miljonu eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 996 000 eiro,

Ventspils pilsētas pašvaldības finansējums – 141 000 eiro un valsts budžeta dotācija – 35 000 eiro.