Atpakaļ

Ventspils Augstskola saņem sertifikātu par labas prakses ievērošanu ārvalstu studējošo piesaistē

Ventspils Augstskolai (VA) pagājušajā nedēļā saņēma sertifikātu, kas apliecina labas prakses ievērošanu ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā.

Sertifikātu pasniedza Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) institūcija “Study in Latvia”, kuras pārziņā ir Latvijas augstākās izglītības popularizēšana starptautiskajiem studentiem.

Vienošanās mērķis ir sekmēt Latvijas augstākās izglītības starptautisku atzīšanu, kvalitāti un konkurētspēju. No augstskolām tiek sagaidīts godprātīgs darbs ārvalstu studējošo piesaistē, kvalitatīvu studiju nodrošināšana un studējošo atbalsts studiju laikā.

To ir parakstījušas 18 Latvijas augstākās izglītības iestādes. Augstskolām, kas noslēgušas vienošanos, VIAA īstenotā “Study in Latvia” iniciatīva sniedz atbalstu Latvijas kā studiju izvēles vietas popularizēšanā gan starptautisko studentu piesaistes pasākumos – izstādēs, individuālajās konsultācijās ar studentiem un viņu vecākiem, gan digitālajā komunikācijā.