Atpakaļ

Atstāj spēkā būvatļauju spa centra būvniecībai Liepājas jūrmalā

Ceturtdien Liepājas domes deputāti atstāja spēkā būvatļauju spa centra būvniecībai Liepājas jūrmalā, informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Ceturtdien Liepājas pašvaldības domes sēdē deputāti izskatīja divus pašvaldībā iesniegtos apstrīdēšanas iesniegumus. Viens no tiem bija par izdoto būvatļauju veselības veicināšanas centra jeb spa centra būvniecībai Miķeļa Valtera ielā 13. Otrs – par lēmumu, ar kuru atbalstīta koku ciršana Zvejnieku alejā 2 stāvlaukuma izveidei.

Izskatot katru iesniegumu un izvērtējot tajos minētos faktus, norādītie normatīvo aktu pārkāpumi netika konstatēti un domes deputāti lēma apstrīdētos lēmumus atstāt negrozītus.

Viens no domes sēdē sagatavotajiem lēmumprojektiem bija par personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu saistībā ar Liepājas būvvaldes izdoto būvatļauju Veselības veicināšanas centra būvniecībai Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā.

Domes sēdē ar projekta izstrādes gaitu iepazīstināja un uz papildu jautājumiem atbildēja būvniecības ierosinātāja UAB “Liepojos kopos” pārstāvis – būvprojekta vadītājs, SIA “K IDEA” arhitekts Andris Kokins.

Izskatot apstrīdēšanas iesniegumu, izvērtējot tajos minētos faktus un sniegtos būvniecības ekspertu atzinumus, normatīvo aktu pārkāpumi vides un sabiedrības līdzdalības jomā saistībā ar būvvaldes pieņemto lēmumu netika konstatēti, un Liepājas domes deputāti lēma iesniegumā apstrīdēto lēmumu atstāt negrozītu.

Kā vēstīts, būvniecības iecere paredz veselības veicināšanas centra būvniecību Miķeļa Valtera ielā 13. Projektā plānots, ka ilgstoši neapdzīvotā Liepājas vannu mājas ēka tiks atjaunota un tai blakus uzbūvēta jaunbūve, izveidojot Baltijā modernāko spa centru, kurā sniegt ārstniecības un skaistumkopšanas procedūru pakalpojumus, tostarp ar ārstnieciskā minerālūdens pielietojumu.

Publiskās apspriešanas laikā veiktās aptaujas dati liecina, ka 83% respondentu atbalsta būvniecības ieceres realizēšanu.

Iedzīvotāji kā galvenos atbalsta argumentus norādīja ekonomiskos ieguvumus, tūrisma nozares veicināšanu, kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšanu, vides sakārtošanu.

Savukārt otrs, citas personas, apstrīdēšanas iesniegums bija saistībā ar Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, ar kuru konceptuāli atbalstīta koku ciršana Zvejnieku alejā 2 būvniecības ieceres realizēšanai – stāvlaukuma izveidei.

Izskatot šo iesniegumu un izvērtējot tajos minētos faktus, apstrīdētajā lēmumā normatīvo aktu pārkāpumi netika konstatēti un Liepājas domes deputāti to atstāja negrozītu.

Likumā noteiktajā kārtībā personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu jāizskata Liepājas domei kā padotības augstākajai iestādei.