Atpakaļ

Īstenojot projektu “Kurzeme visiem”, liepājnieki saņēmuši sociālos pakalpojumus par vairāk nekā 1,5 miljoniem eiro

Īstenojot projektu “Kurzeme visiem”, liepājnieki saņēmuši sociālos pakalpojumus par vairāk nekā 1,5 miljoniem eiro Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma.

Ar ESF līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projektā “Kurzeme visiem” nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Liepājā projekta laikā bijis iespējams sniegt līdz šim nebijušu atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecākiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Kā informē Sociālā dienesta projektu daļas vadītāja Laura Pakule-Krūče, projektā sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus Liepājā septiņu gadu laikā saņēmuši 42 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – 114 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 102 bērni ar FT vecāki. 71 bērns izmantojis “Atelpas brīža” pakalpojumu, 26 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā. Bērnu atbalsta centrs ” Dzintari” jaunajā mājā Salmu ielā 53 ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņem astoņi bērni. Tādu pašu māju astoņiem bērniem plānots līdz gada beigām atvērt Kuldīgas iela 20.

2022.gadā projektā “Kurzeme visiem” iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tika noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un projektā iesaistītās un izvērtētās ģimenes tos varēja izmantot atkārtoti. Vairāku bērnu vecāki arī atzīst, ka, pateicoties vairākkārt saņemtajam atbalstam, bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir konstatēta situācijas uzlabošanās, piebilst Jākobsone.

Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti bērniem ar FT un viņu vecākiem, cilvēkiem ar GRT, bet sniedz būtisku atbalstu viņu tuviniekiem un ģimenēm, ļaujot vecākiem strādāt, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, neveltot pilnīgi visu savu laiku tuvinieka ar invaliditāti aprūpei.

Jākobsone atgādina, ka šovasar sāka darboties grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11, kur 10 dzīvokļos dzīvo 16 cilvēki ar GRT, kuri sākuši patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Grupu dzīvokļu vadītājs Dāvis Strazds atklāj, ka atbalsta personāls galvenokārt iedrošina, atbalsta un palīdz saprast, kā ir dzīvot reālu dzīvi reālos apstākļos – plānot savu budžetu, apgūt iepirkšanās prasmes, gatavot ēdienu, lietot sadzīves tehniku, uzturēt kārtībā telpas un savu apģērbu, kontrolēt savas emocijas un tikt galā ar stresa situācijām, jēgpilni pavadīt brīvo laiku. Kopš atvērti grupu dzīvokļi, notikušas 84 kopīgas nodarbības un sniegts darbinieku atbalsts 1399 situācijās.

Savukārt Dienas centra un specializēto darbnīcu T.Breikša ielā 16/20 vadītāja Maija Agatina informē, ka radošu darba terapeitu vadībā darbnīcās tiek nodarbināti pavisam 18 klienti. Katram tiek atrasta nodarbe, kas viņam vislabāk padodas – papildus plānotajai sveču liešanai un papīra dizainam notiek zīda apgleznošana, izšūšana, dekupāža un citas. Tas, ko īsā laikā paveikuši specializēto darbnīcu klienti un ilgākā laikā – Dienas centra apmeklētāji, ikvienam interesentam pašlaik apskatāms centra radošo darbu izstādē Liepājas Olimpiskā centra Rožu zāles foajē, kura būs atvērta līdz 23.septembrim.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” Liepājā izveidoti četri jauni infrastruktūras objekti sociālo pakalpojumu sniegšanai arī turpmāk.

Projekts “Kurzeme visiem” Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015.gada, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar ESF un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Valsts mērogā deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu koordinē Labklājības ministrija, un to īsteno visā Latvijā – Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģionos.