Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums
Iesūti
Atpakaļ

Aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni

Lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, ikviens interesents līdz 8. februārim aicināts izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā”.

Saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” mērķis ir noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai vairāk iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem varētu pretendēt uz pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem tiks palielināts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, nosakot to 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Atbilstoši  Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumam maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu paaugstināšana radīs tiešu ietekmi uz nabadzības un sociālās atstumtības riskam vairāk pakļauto iedzīvotāju grupu (pensionāri, personas ar invaliditāti, zemu ienākumu mājsaimniecības, t.sk. ģimenes ar bērniem) situāciju, pozitīvi ietekmējot šo personu dzīves līmeņa izmaiņas nākotnē, palielinot viņu sociālo aizsardzību, pirktspēju un mazinot nabadzības risku un ienākumu nevienlīdzību.

Iedzīvotāji savu viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Liepājas valstspilsētas pašvaldībā” var izteikt šeit: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/UzlkVTI4SVZ2QklSTmdMUGtKdVNxUT09/

Pieteikumi.liepaja.lv sistēmā nepieciešama autorizēšanās caur latvija.lv (ar savu bankas kontu vai e-parakstu).

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa par saistošo noteikumu izstrādi nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tā paskaidrojuma raksts nododams sabiedrības viedokļa noskaidrošanai pirms tā virzīšanas izskatīšanai un pieņemšanai pašvaldības domē un domes komitejās. Viedokļa noskaidrošanas termiņš ir ne mazāks kā divas nedēļas.

Šim nolūkam pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv ir izveidota jauna sadaļa,  kur turpmāk tiks apkopotas visas aktuālās saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas: https://www.liepaja.lv/saistoso-noteikumu-projektu-apspriesana/

Gadījumā, ja iedzīvotājiem nav pieeja internetbankai, viedokļus un priekšlikumus rakstiski var iesniegt arī brīvā formā klātienē Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centros Rožu ielā 6 vai Peldu ielā 5. Tāpat priekšlikumus var nosūtīt pa pastu uz adresi Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, kā arī elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu: pasts@liepaja.lv.

Saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot izskatīšanai komitejās un domes sēdē.